Start arrow + Najczęściej zadawane pytania arrow Faq - Informacja dla gmin
logo_cku_i_efs.jpg
Partnerzy

CKUiP4systemEcorysFundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
    

 

Infolinia

0 800 800 005 


Infolinia czynna jest w dni powszednie od 8:00 do 16:00.

Zaloguj się
Login

Hasło

Pamiętaj
Przypomnij mi hasło
Ostatnio aktualizowane
BEZPŁATNY KURS "Komputer od podstaw"
Więcej
Zakończenie projektu
Więcej
Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” jest dofinansowywany z funduszy...
Więcej
Szanowni Państwo W dniach 31.10.2008 - 03.11.2008 wysłaliśmy do Państwa następujące dokumenty:...
Więcej
Wygraj laptopa do Swojego CentrumTrwa konkurs "Laptopy dla najaktywniejszych Gmin"....
Więcej

 

Data aktualizacji

09.01.2009

 

Faq - Informacja dla gmin Drukuj E-mail
 1. Czy w Centrum mogą być zatrudnione dwie osoby, każda w wymiarze 10 godzin tygodniowo?
 2. Czy Centrum może funkcjonować w dwóch pomieszczeniach w budynku? Jedno jest już dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale jest za małe żeby tam zlokalizować całe Centrum?
 3. Czy koszty sprzątania Centrum będą zwracane?
 4. Czy comiesięczne koszty monitoringu Centrum są refundowane w ramach Projektu?
 5. Jeżeli obiekt nie jest wyposażony w monitoring, to czy koszty jego założenia pokrywa gmina, czy realizator projektu?
 6. W jaki sposób można uzyskać środki na przystosowanie Centrum do potrzeb osób niepełnosprawnych?
 7. Na jakiej podstawie są wybierane przyszłe Centra?
 8. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji?
 9. W jaki sposób zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji?
 10. Kiedy zostaną podpisane umowy z Gminami?
 11. Kiedy będzie dostarczony sprzęt do Centrów?
 12. Czy gmina ponosi jakiekolwiek koszty związane z utrzymaniem Centrum w trakcie trwania Projektu?
 13. Czy osoba zatrudniona w Centrum musi być "informatykiem" i mieć przygotowanie pedagogiczne?
 14. Gdzie znajdują się siedziby Regionalnych Ekspertów?
 15. W jakich godzinach będzie otwarte Centrum?
 16. Kto odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu w Centrum?
 17. Czy uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnoletnie?
 18. Kiedy Centra zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy?
 19. Kiedy uruchomione zostaną kursy e-learningowe, w jaki sposób będzie można uzyskać do nich dostęp?
 20. Kiedy odbędą się szkolenia trenerów Centrów? Czego będą dotyczyły?
 21. Czy Konsorcjum powinno wyrazić zgodę na zorganizowanie W Centrum zebrania lub spotkania mieszkańców nie związanego z projektem?
 22. Czy w momencie rezygnacji z pracy trenera Centrum gmina powinna zając się rekrutacją osoby na w/w stanowisko? Czy gmina może zawiesić działalność?
 23. Czy po zakończeniu projektu gmina będzie mogła przekazać komputery do szkoły lub przedszkola, jeśli tak to w jaki sposób?
 24. Gdy komputery zostaną już dostarczone do Centrów , to na jakich zasadach nastąpi ich odbiór?
 25. Co dzieje się w momencie, gdy siedziba Centrum (z przyczyn niezależnych od gminy) musi ulec zmianie?
 26. Kiedy Centra zostaną wyposażone w meble?
 27. Do kiedy można odwoływać się od decyzji Komisji zajmującej się rekrutacją gmin?
 28. Według jakich kryteriów wybierane były gminy do projektu?
 29. Czy możemy otrzymać informacje ile gmin zakwalifikowało się do projektu w danym województwie?
 30. W jakim terminie zostaną podpisane porozumienia z Gminami?
 31. Jakie jest wynagrodzenie trenera Centrum?
 32. Czy Gmina może liczyć na pomoc w promocji Centrum?
 33. Na jakich zasadach zatrudniony będzie trener Centrum?
 34. Jak będzie wyglądało opłacanie i rozliczanie opłat za eksploatację lokalu Centrum?
 35. Jakie są procedury wyboru trenerów Centrów?
 36. Kto wystawia zaświadczenie o ukończeniu modułu kursu i jaką drogą dociera ono do kursanta?
 37. Czy gminy mogą liczyć na wyposażenie Centrum w rożne sprzęty/ narzędzia (służące niepełnosprawnym w edukacji) w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności np. Linijki brajlowskie?
 38. Kto będzie rozdysponowywał sprzęt na konkretne gminy?
 39. Czy w trener w Centrum będzie zobowiązany do prowadzenia listy obecności, czy będzie on zobowiązany do pisania sprawozdań z funkcjonowania Centrum?
 40. W jaki sposób będą rekrutowani uczestnicy kursów i jak będzie się ich ewidencjonować (czy będą jakieś formularze osobowe, zgłoszeniowe)?
 41. Kto będzie wspierał technicznie/ informatycznie Centrum?
 42. Czy oprócz komputerów i kursów e-learningowych Centrum zostanie wyposażone w stacjonarne programy edukacyjne?
 43. Jak będzie traktowany uczestnik kursu e-learningowego, który nie przejdzie całego szkolenia np. czy taki uczestnik może rozpocząć nowy kurs?
 44. Czy po zakończeniu kursów Centrum pomagać będzie także w znalezieniu pracy?
 45. Od kogo pozyskiwane były rekomendacje?
 46. Na stronie internetowej jest informacja o liście rezerwowej, czy to oznacza, że są jeszcze szanse do zakwalifikowania się do Projektu.
 47. Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kryteriów wg. których były oceniane ankiety?
 48. Przez jaki okres gmina ma zapewnić działalność Centrum?
 49. Czy można w przybliżeniu określić termin przesłania ostatecznej wersji porozumienia?
 50. Czy można teraz zmienić lokalizację Centrum, jeszcze przed jego doposażeniem w sprzęt ?
 51. Czy będzie można zmienić lokalizację Centrum później np. po roku lub 2 latach działalności?
 52. Czy prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej przez okres 5 lat ma ściśle określony charakter? Przykładowo – powstanie projekt na świetlicę socjoterapeutyczną i charakter tego miejsca będzie w pewnym stopniu pokrewny do Centrum – czy w związku z tym można w ramach kontynuacji działalności Centrum realizować zamierzone działania funkcjonowania świetlicy.
 53. O jakie konkretnie koszty opłat (podatków) chodzi w związku z przekazaniem na własność wyposażenia związanego z realizacją projektu? (Porozumienie, &3 ust.6; umowa przekazania wyposażenia, & 9, ust. 5)
 54. Czy po zakończeniu projektu trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi np. z dostępem do poszczególnych kursów, koszty niezwiązane z bieżącym utrzymaniem.
 55. Jakie oprogramowanie jest przewidziane w komputerach? Czy po ukończeniu kursów można będzie doinstalować inne programy?
 56. Jak należy rozumieć pojęcie "sprzętu specjalistycznego"? Czy zestawy obejmują słuchawki i głośniki?
 57. Na jaki okres będzie udzielona gwarancja przez dostawcę sprzętu?
 58. Gdzie można zapoznać się z treścią załącznika – „Opis pomieszczenia CKNONW”
 59. Kiedy porozumienie musi być podpisane?
 60. Jaki jest numer telefonu oraz imię i nazwisko osoby, z którą można kontaktować się w spawach finansowych i technicznych związanych z porozumieniem.
 61. Jakie mają Państwo wymagania odnośnie łącza internetowego?
 62. Dlaczego nie jest to umowa o pracę, tylko umowa zlecenie z trenerem-opiekunem?
 63. Wnioskujemy, aby gmina prowadziła CKNONW przez okres 2 lat, a nie 5, ponieważ Państwo zapewniacie przez 2 lata dostęp do ogólnopolskiej sieci e-leariningowej.
 64. Niejasne są dla nas warunki przekazania sprzętu na własność gminy, ponieważ nie znamy treści umowy z dostawcą sprzętu.
 65. Co do umowy:
 66. W jakiej formie ma być przygotowany kosztorys eksploatacji lokalu przeznaczonego na Centrum?
 67. Jaka ma być moc w gniazdku?
 68. Czy do zabezpieczenia Centrum konieczny jest alarm, czy wystarczy roleta antywłamaniowa?
 69. Jak wygląda sprawa wypożyczenia laptopa do domu, czy bez Internetu mogę skorzystać z kursów? Jeżeli nie to, kto zapewni mi dostęp do Internetu?
 70. Na jakie cele można konkretnie przeznaczyć środki przeznaczone na włączenie lokalu na działalność Centrum?
 71. Czy część komputerów po ukończeniu 2 lat od uruchomienia centrum możemy przenieść do szkoły, aby mogły z takiej pracowni również korzystać osoby niepełnosprawne uczące się w danej placówce? Do tej pory dzieci niepełnosprawne nie korzystają z komputerów.
 72. Kontaktowaliśmy się również z PFRON-em odnośnie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w pomieszczeniach Centrum. Okazało się że nie można starać się o takie dofinansowanie. Tak samo jak nie możemy się starać o dofinansowanie kupna samochodu na dowóz osób niepełnosprawnych do tego centrum. W związku z tym skąd jeszcze można uzyskać jakiekolwiek środki na dofinansowanie przystosowania tego centrum?
 73. Czy opiekun zatrudniony w centrum po 30 czerwca 2008 może być zatrudniony w Centrum jako pracownik interwencyjny?
 74. Czy konieczny jest monitoring takiego centrum czy wystarczą inne zabezpieczenia takie jak kraty w oknach i drzwiach, ewentualnie czujniki ruchu i ochrona?
 75. Czy laptopa wypożyczamy tylko osobom niepełnosprawnym? A jeśli do Centrum przyjdzie samotna kobieta wychowująca dziecko, to czy ona może wypożyczyć laptopa do domu, i co z Internetem?
 76. Jaka jest wartość rynkowa przekazanego wyposażenia?
 77. Jakie są parametry techniczne przekazanego sprzętu?
 78. Czy każdy kurs ma określoną liczbę godzin?
 79. Czy opiekun może wziąć udział w jakimś kursie?
 80. Czy uczestnicy kursu będą mieli bezpośredni kontakt z wykładowcą?
 81. Czy jest obowiązek przeprowadzenia wszystkich kursów?
 82. Czy będzie możliwe zwiększenie kwoty 12.000,00 zł na dostosowanie dla osób niepełnosprawnych? W jaki sposób nastąpi rozliczenie tej kwoty, czy będzie ta kwota zaliczkowana, czy nastąpi refundacja po wykonaniu i odbiorze prac. Czy kwota zostanie przekazana jeszcze w tym roku, czy w przyszłym. Jest to istotne dla małych gmin, gdzie może brakować środków finansowych na realizację inwestycji w tym roku.
 83. W jaki sposób będą rozliczane koszty miesięcznego utrzymania pomieszczenia? Czy wykazane w ankiecie koszty będą realne do rozliczenia? W jaki sposób będziemy się rozliczać z tych kosztów (rachunki). Jeśli będziemy rozliczać się rachunkami to na kogo mają być wystawione, jeśli centrum znajduje się w domu kultury, i na dom kultury są wystawiane rachunki, faktury? Umowa będzie podpisana z gminą.
 84. Jaka będzie procedura jeśli opiekun zrezygnuje (np. z przyczyn losowych).
 85. Czy należy zakończyć kurs certyfikatem?
 86. Czy pojawiła się lista kosztów kwalifikowanych, która wyjaśniałaby jakie koszty można zakwalifikować do kwoty 12.000 zł?
 87. Jakie ewentualne koszty mogłyby ponieść gminy w związku z przekazaniem tego sprzętu komputerowego?
 88. Co możemy zrobić ze sprzętem komputerowym po upływie dwóch lat od jego zakończenia (musimy go utrzymywać przez 5 lat i prowadzić na nim działalność edukacyjno-kulturalną)?
 89. Czy oferta edukacyjno-kulturalna może być indywidualnie dopasowana przez beneficjenta?
 90. Czy będziemy musieli już z własnych środków pokrywać koszty dostępu do ogólnopolskiej sieci e-learningowej? (pytanie dotyczy okresu po upływie dwóch lat od czasu zakończenia projektu)
 91. Czy Porozumienie może być wypełnione na komputerze (wersja .doc), wydrukowane i podpisane?
 92. Czy każda strona porozumienia ma być parafowana przez wójta?
 93. Czy dokumenty powinny być też podpisane przez prawnika?
 94. W warunkach zrefundowania kosztów włączenia CKNONW w par. 1 ust. 3 pkt 2 mowa jest, iż do obowiązków Gminy należy wyłonienie wykonawcy (wykonawców), zawarcie umów na realizację robót. Często zdarza się, że Gmina dla niewielkich robót czy zakupów nie zawiera umów ,a jedynie zleca np. na piśmie lub telefonicznie wykonanie danej usługi. Czy do rozliczenia wydatków, niezbędne będą umowy, o których mowa? Czy też nie będą one obligatoryjnymi załącznikami.
 95. Mówi się również, że do obowiązków Gminy należy ustalenie zakresu i harmonogramu rzeczowo-finansowego robót niezbędnych dla przystosowaniu lokalu. Czy harmonogram, o którym mowa wykonujemy tylko na własny użytek, czy również dołączamy jako obligatoryjny załącznik do rozliczenia środków Partnerom? Jeśli stanowi on załącznik obligatoryjny to czy jest wzór określający jak on ma wyglądać?
 96. Czy zakup i zainstalowanie krat okiennych oraz zamków i klamek do drzwi wewnętrznych w pomieszczeniu, które będzie siedzibą Centrum, można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych.
 97. Czy sieć internetowa rozprowadzana w pomieszczeniu będzie pokrywana przez Was?
 98. Czy porozumienia mogą być zawierane ze Starostwem Powiatowym?
 99. Kiedy i gdzie odbywać się będą szkolenia trenerów/opekunów centrów?
 100. Czy centrum musi zatrudniać i opłacać opiekuna centrum po okresie 5 miesięcy?
 101. Czy ubezpieczenie sprzętu jest obowiązkowe i czy jest to wydatek kwalifikowany?
 102. Czy Gmina musi sporządzać jakieś sprawozdania (miesięczne, kwartalne, roczne)?
 103. Centrum zostało zlokalizowane w budynku Szkoły Podstawowej na parterze. Wejście do pomieszczenia jest z korytarza, a więc nie jest to wejście bezpośrednio z zewnątrz. Problem stanowią okna. Czy kosztem kwalifikowanym jest montaż krat w oknach?
 104. Czy obligatoryjne jest montowanie drzwi antywłamaniowych i alarmu ? Czy gmina montuje sama, czy wybrana firma na Państwa zlecenie?
 105. Czy utrzymanie Centrum przez 5 miesięcy trwania realizacji projektu (1.02.2008-30.06.2008) jest pokrywane z kwoty 12.000, o których mowa w porozumieniu.
 106. Do budynku, w którym będzie Centrum nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Czy istnieje możliwość negocjacji w zakresie wykorzystania części kwoty adaptacyjnej na częściowe pokrycie wydatków związanych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych ?
 107. Jakie będą koszty utrzymania Centrum w czasie projektu i kto je będzie rozliczał(na jakich zasadach)-brak tego w porozumieniu.
 108. Kto będzie pokrywał koszty łącza internetowego?
 109. W porozumieniu nie ma informacji na temat proporcji między udziałem środków unijnych a polskich. Pewnie już w porozumieniu takiej informacji nie będzie, ale czy taka informacja może być w jakimś osobnym dokumencie, ponieważ gminie potrzebna jest ona do sprawozdawczości?
 110. Czy możliwe jest sfinansowanie zakupu krat do okien?
 111. Czy na fakturach dotyczących zakupu np. okien może być to zapisane jako usługa montażu bo wtedy będzie niższa stawka podatku VAT – zamiast 22% będzie 7% co jest bardziej korzystne dla gminy?
 112. Czy Ośrodek Doradztwa Rolniczego może występować jako strona porozumienia zamiast gminy?
 113. Przesłałem do Państwa wykaz jednostek w których wójt nie podpisuje porozumienia, tylko burmistrz lub starosta, czy Państwo zajmują się dostarczeniem tam odpowiednich wzorów porozumień czy my mamy się tym zająć. Jeśli my to prosimy o odpowiednie wzory.
 114. Czy gminy mogą już dokonywać zakupów dotyczących przygotowania ośrodków KNO, ponieważ pozostaje im coraz mniej czasu. Jeśli mogą to na jakich zasadach.
 115. Oświetlenie ośrodka – czy ma być jakiś protokół odbioru z badaniem natężenia światła, czy są jakieś wymagania np. żaluzje, lampki przy stanowiskach pracy.
 116. W Bełżcu Centrum będzie stworzone w szkole. Posiada ona łącze internetowe i telefon. Czy może do miejsca docelowego - Centrum być podłączony telefon wewnętrzny ze szkoły i czy tak samo można postąpić z Internetem?
 117. System alarmowy: Jak on ma wyglądać? Czy muszą być czujniki ruchu, dymu itd. Gdzie ma być to sterowane, gdzie cała centralka. Czy musi być przy wejściu do Centrum?
 118. Jakie będą koszty eksploatacyjne Centrum – jak będą ustalane? Kto będzie pokrywał koszty łącza internetowego?
 119. Koszty eksploatacyjne Centrów to koszty: zużycia prądu, ogrzewanie opłaty za Internet itp.
 120. Jaka będzie drukarka – czy wielofunkcyjna (funkcja skanera i ksero) czy sieciowa (konieczność przygotowania dodatkowego gniazda sieciowego?
 121. Jak ma wyglądać sieć elektryczna – czy są jakieś wytyczne np. co do ilości gniazd.
 122. Pytania do zał2. WARUNKI ZREFUNDOWANIA KOSZTÓW WŁĄCZENIA CKNONW DO EKSPLOATACJI:
 123. Czy koszt funkcjonowania CKNONW może być pokrywany z opłat użytkowników, ale sprzęt komputerowy nie może być wykorzystywany do osiągania zysku. Czy to oznacza, że opłaty mogą co najwyżej pokrywać bieżące koszty funkcjonowania? W perspektywie 5 lat trzeba założyć przynajmniej raz wymianę sprzętu, oprócz tego naprawy. Czy można ustalić opłatę na poziomie to uwzględniającym?
 124. Co dokładnie znaczy, że Gmina ma "umożliwić korzystanie z CKNONW"? Czy tylko tyle, że opiekun w wyznaczonych godzinach będzie otwierał drzwi?
 125. Czy programy kursów e-learningowych są z góry ustalone, będą realizowane wg harmonogramów, na każdy będzie prowadzony osobny nabór i kończyć się będą jakimś certyfikatem, czy też Gmina dostanie tylko zestaw narzędzi, a sposób ich wykorzystania zależeć będzie od inwencji własnej?
 126. Czy i w jaki sposób praca CKNONW ma być dokumentowana w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu?
 127. Czym może się różnić funkcjonowanie CKNONW po zakończeniu projektu od jego funkcjonowania w czasie projektu? Chodzi głównie o zatrudnianie opiekuna-trenera oraz o zasady ogólnego działania.
 128. Jakie będą zasady rekrutacji osób na opiekunów (kto, wiek, ilu uczestników, itp.)
 129. Zasady rozliczenia projektu.
 130. Jaką należy prowadzić dokumentację?
 131. Jakie meble biurowe będą na wyposażeniu (czy będą dostarczone wraz ze sprzętem?)
 132. Kto ma wykonać okablowanie sieci, dostęp do Internetu.
 133. Czy można pozyskać pieniądze na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych ? jeżeli tak to na jakich zasadach?
 134. Wcześniej gmina dostała informację, że będzie możliwość dostosowania centrum dla niepełnosprawnych ze środków projektu, teraz okazuje się to niemożliwe- dlaczego nie powiedziano o tym w momencie rekrutacji. Czy można wycofać się z projektu bez żadnych konsekwencji?
 135. Jaka będzie całkowita wartość przekazanego do centrum, sprzętu.
 136. Kiedy zostaną przeszkoleni opiekunowie.
 137. Czy w ramach kwoty 12 tyś. Przeznaczonych na dostosowanie centrum dla niepełnosprawnych, można założyć klimatyzację, wyremontować i przystosować toalety dla niepełnosprawnych?
 138. Czy można ubiegać się o kwotę większą niż 12 tyś.?
 139. Gmina ma w centrum siec radiową- czy sprzęt dostarczony do centrum będzie wyposażony w modemy radiowe czy też będą zmuszeni modernizować centrum?
 140. Dlaczego nie poinformowano gmin wcześniej, ze obowiązek utrzymania centrum będzie obejmował 5 lat?
 141. Jakie dokładnie ma być zabezpieczenie centrum (sam alarm, same kraty w oknach, czy jedno i drugie)?
 142. Czy 12 tyś. Może być wykorzystane na zewnętrzny podjazd dla niepełnosprawnych, czy jest już dostępna lista z ministerstwa dotycząca rodzajów wydatków pokrywanych tą kwotą?
 143. Czy jest możliwość pobierania opłat od użytkowników centrum po 30 czerwca 2008 aby zminimalizować koszty jego utrzymania?
 144. Jaka będzie całkowita wartość wyposażenia centrum?
 145. Jakie są parametry komputerów?
 146. Ile będzie wynosiło wynagrodzenie dla opiekunów i od czego będzie zależne?
 147. Na jakiej zasadzie gmina otrzyma refundacje kosztów poniesionych podczas remontów- kogo obciąża fakturą?
 148. Czy zamiast podjazdu dla niepełnosprawnych można zamontować schodołaz (podobno tańszy)?
 149. Jeśli gmina została wybrana do projektu a nie posiada przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (w pierwotnej wersji środki na dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych miał zapewnić projekt) a gmina nie będzie w stanie sfinansować takich prac- czy można uważać że gmina może realizować projekt
 150. Jakie będą zasady rekrutacji osób na trenerów (kto, wiek, ilu uczestników, itp.)
 151. Jaką należy prowadzić dokumentację?
 152. Zasady rozliczenia projektu.
 153. Jak ma wyglądać prowadzenie Centrum przez gminę i czy znany jest roczny koszt funkcjonowania Centrum?
 154. Kto może być opiekunem ? Jakie kwalifikacje ?
 155. Jakie wynagrodzenie przewiduje się dla osoby szkolącej.
 156. Czy uczestnik szkolenia może sobie wybrać jeden zakres np. z informatyki czy również pozostałe?
 157. Czy będą wyznaczone godziny funkcjonowania ośrodka? (do południa, po południu?)
 158. Jakie meble biurowe będą na wyposażeniu (czy będą dostarczone wraz ze sprzętem?)
 159. Kto ma wykonać okablowanie sieci, dostęp do Internetu?
 160. Czy można pozyskać pieniądze na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych? Jeżeli tak to na jakich zasadach?
 161. Wcześniej gmina dostała informację, że będzie możliwość dostosowania Centrum dla niepełnosprawnych ze środków projektu, teraz okazuje się to niemożliwe- dlaczego nie powiedziano o tym w momencie rekrutacji. Czy można wycofać się z projektu bez żadnych konsekwencji?
 162. Jakie dokładnie zadania należeć będą do trenera centrum.
 163. Jaka będzie całkowita wartość przekazanego do centrum, sprzętu.
 164. Kiedy zostaną przeszkoleni trenerzy.
 165. Czy kable sieciowe muszą mieć atest?
 166. Czy alarm ma być z powiadamianiem, czy wystarczy tylko dźwiękowy?
 167. Czy w Centrum może być sieć bezprzewodowa?
 168. Na czym dokładnie ma polegać monitoring (czy musi to być kamera?)
 169. Czy jeśli gmina nie wykorzysta całej kwoty 12 tyś. To czy będzie możliwości przesunięcia tych środków na inną gminę, która ma większe potrzeby.
 170. Co staje się ze sprzętem, który po trzech latach ulegnie zniszczeniu (czy jest obowiązek trzymania tego sprzętu przez 5 lat
 171. Jakie meble biurowe będą na wyposażeniu (czy będą dostarczone wraz ze sprzętem?)
 172. Kto ma wykonać okablowanie sieci, dostęp do Internetu?
 173. Czy kursy e –lernigowe po zakończeniu projektu (przez 5 lat) będą udostępniane bezpłatnie?
 174. .Czy gmina zobowiązana jest do zbudowania sieci LAN w CKNONW, czy też będzie ona zbudowana ze środków projektu w trakcie instalowania sprzętu?
 175. Czy konieczne jest zabezpieczenie Sali w formie okratowania? Czy wystarczyłoby ubezpieczyć sprzęt znajdujący się w pracowni?
 176. Czy możliwe jest zwiększenie środków finansowych z Waszej strony na adaptacje pomieszczenia?
 177. Jak będzie dokładnie wyglądała kwestia pracownika obsługującego Centrum? Kto będzie mu wypłacał wynagrodzenie? Kiedy będą przechodzić stosowne kursy?
 178. Wniosek o rozszerzenie zakresu robót o inne środki kwalifikowane? Niektóre siedziby są zupełnie nowe i nie mają potrzeby wykorzystywać 12 tyś.
 179. Na kogo gminy mają wystawiać faktury?
 180. Czy koszty poniesione na monitoring w miesiącu lipcu i rozliczone przez Dom Kultury będzie można obciążyć notą Urząd w miesiącu grudniu? /(chodzi o wykonanie monitoringu - sprzęt i instalacja - IS)
 181. Proszę o udzielenie odpowiedzi na zapytanie, czy koszty które będą ponoszone na utrzymanie centrum (m.in. koszty eksploatacji, ogrzewania, koszty energii, itd) od 1 lutego do 30 czerwca będą refundowane w ramach 12.000 przeznaczonych na dostosowanie lokalu, czy jest przeznaczona na ten cel osobna pula środków?
 182. Na pierwszym spotkaniu w Bytomiu była mowa o zwrocie kosztów w max. wysokości do 25 zł/m2.
 183. Czy dostarczony sprzęt będzie wyposażony w system antywirusowy?
 184. Program trwa 4 miesiące, jakie wynagrodzenie przewiduje się dla opiekuna? Odpowiedź na to pytanie jest uzasadniona , ponieważ przez 5 lat centrum będzie na utrzymaniu gminy, więc trzeba znać koszty osobowe
 185. Co Państwo rozumiecie przez zakup energii?. Centrum zlokalizowane jest w szkole, a więc jest jedna faktura, nie ma możliwości podłączenia podlicznika.
 186. Ponieważ centrum jest w szkole, czy szkoła będzie mogła korzystać z tego pomieszczenia? Czy jest to tylko pomieszczenie dla centrum . Opiekunem centrum będzie osoba ze szkoły. Nie ukrywam, że pomieszczenie w szkole jest potrzebne, np. do realizacji zajęć j. angielskiego w grupach, albo do zajęć wyrównawczych.
 187. Czy Państwo musicie mieć oddzielny numer telefoniczny. Na kogo mają być wystawiane faktury, bo za telefon faktury wystawiane są na szkołę.
 188. Co rozumiecie Państwo przez oddzielny wyłącznik prądu. U mnie w szkole centralka cała umiejscowiona jest w dyżurce. czy trzeba taki wyłącznik umieścić w pomieszczeniu, w którym ma się znajdować centrum?
 189. Jak będzie wyglądało fakturowanie. Czy faktury wystawiane wykonawcom prac mogą być wystawiane na szkołę, a gmina przekaże potem zwrot poniesionych wydatków otrzymanych z Państwa strony szkole?
 190. Co się stanie, jeśli po upływie programu ( 4 miesiące)nie będzie chętnych , albo będzie ich bardzo mało. Jak będzie wyglądało monitorowanie z Państwa strony działania centrum w ciągu 5 lat?
 191. Przez okres 4 miesięcy opiekun będzie zatrudniony przez Państwo, a więc będzie opiekun pod Państwa kontrolą. Jak sytuacja opiekuna będzie wyglądała w dalszym funkcjonowaniu centrum?
 192. Czy uznacie Państwo jako koszty :
 193. Jesteśmy gminą wiejską i będzie na naszym terenie realizowany projekt "Centra kształcenia na odległość na wsiach" współfinansowany zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i z budżetu państwa w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. W jakich podziałkach klasyfikacji budżetowej należy ująć tego rodzaju wydatki oraz jaką czwartą cyfrę wydatków zastosować na w/w program?
 194. W jakiej proporcji należy zaplanować w budżecie wydatki, które będą refundowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w jakiej pochodzące z budżetu państwa?
 195. Czy z projektu będzie zakupiony UPS - urządzenie przeciwprzepięciowe. Jeśli nie to czy będzie zakwalifikowane do wydatków kwalifikowanych.
 196. Czy dokumentację dotyczącą refundacji poniesionych wydatków (zgodnych z załącznikiem nr 3) będzie mógł złożyć u Was tylko Urząd Gminy i pieniądze będą przekazane do Urzędu Gminy, czy też może to zrobić bezpośrednio jednostka w której ustanowione zostanie Centrum np. Gminny Dom Kultury.
 197. Czy faktury za prace związane z przystosowaniem pomieszczenia do wymogów projektu mogą być wystawione na Dyrektora Szkoły Podstawowej w której zlokalizowany jest lokal (adresat umieszczony jest w § 2 porozumienia)?
 198. W związku z tym, iż porozumienie podpisane jest przez Gminę, czy harmonogram rzeczowo finansowy winien być podpisany również przez Gminę, czy też może być podpisany przez Dyrektora Szkoły który dostosowuje lokal do wymogów projektu?
 199. W jaki sposób Państwo potraktujecie problem polegający na tym, że do pomieszczenia w którym mają być wstawione komputery prowadzi kilkoro drzwi. Będziecie akceptować wymianę wszystkich na antywłamaniowe?
 200. W kilku Gminach pomieszczenia jest na parterze. Rozumiem, że za całe zabezpieczenie (po niezakwalifikowaniu rolet lub krat do okien) będzie musiała wystarczyć instalacja alarmowa. Tak?
 201. Czy karty bezprzewodowe WiFi mogą być zamontowane w dostarczonych przez Was zestawach komputerowych przez naszego informatyka?
 202. Czy faktury VAT mogą być wystawione na instytucję podpisującą umowę jak i instytucję, na terenie, której znajduje się siedziba centrum?
 203. Czy zakup rejestratora do kamery jest środkiem kwalifikowanym?
 204. Ile ofert na wykonanie prac niezbędnych dla przystosowania lokalu CKNONW należy zebrać aby wyłonić wykonawcę.
 205. W jaki sposób gmina pokrywa koszty pomieszczenia.
 206. Czy suma not księgowych z 12 miesięcy dzielona przez 12 będzie miarodajną wielkością miesięcznego kosztu utrzymania CKNONW? zgodnie z załącznikiem nr 3 punkt 5
 207. Czy gmina może zlecić wykonanie sieci internetowej swojemu pracownikowi, którego zatrudni na umowę zlecenie, nie wystawia on faktur i rachunków(jeśli tak to jaki dokument maja wam przedstawić jako dowód poniesionych kosztów)
 208. Czy gmina ma sporządzić protokół odbioru, dokumentację techniczną, wykonanej sieci.
 209. Czy płatności za zakupione materiały/usługi, przy wyposażaniu centrum, możemy dokonać po 01 stycznia 2008, oczywiście wykonanie centrum nastąpiłoby do 31 grudnia tego roku?
 210. Czy kosztem kwalifikowanym będzie wykonanie i montaż krat w oknach.
 211. Jak opisywać faktury/rachunki z hurtowni czy sklepu, jeżeli zakupiliśmy materiał, a jak gdy będzie to usługa?
 212. Mamy jedną linię telefoniczną, z włączona usługą Neostrada, działają na niej już dwie pracownie komputerowe, prędkość jest maksymalnie dostępna- 6MB. Prosimy wskazać, jak należy rozdzielić sygnał Neostrady. Jeśli jest potrzebny router lub inne urządzenie, to czy będzie ono w zestawie dostarczonym przez Państwo. Gdzie można znaleźć specyfikację sprzętu, który będzie dostarczony do pracowni?
 213. Czy istnieje możliwość aby gmina zrezygnowała z mebli?
 214. Kto jest odpowiedzialny za serwis sprzętu komputerowego? W jaki sposób będą realizowane naprawy - na miejscu czy też sprzęt trafia wysyłkowo do producenta (dostawcy)?
 215. Czy do realizacji 20 obowiązkowych godzin otwarcia centrum mogą być dedykowane dwie osoby?
 216. Czy można wziąć sobie osobę do pomocy przy prowadzeniu centrum.
 217. Czy będą centrach dostępne również inne kursy nie będące aktualnie na liście ze stron www?
 218. Czy przewidują Państwo tworzenie kursów, które mogły by być atrakcyjne dla lokalnej społeczności np. zasady stosowania nawozów chemicznych itp?
 219. Czy drzwi muszą być zrobione do 1 stycznia.
 220. Jeśli gmina zleca wykonanie robót (np. montaż drzwi) firmie zewnętrznej na kogo ma być wystawiona faktura? Na gminę czy na Państwa?
 221. Czy można wynająć firmę która będzie zajmowała się monitoringiem i czy jest to koszt kwalifikowany? Jeśli tak to czy koszty Państwo pokrywają do 30 czerwca?
 222. Czy zlecenie na remont można dać dowolnej firmie zewnętrznej i jak wówczas starostwo ma się z tego rozliczać?
 223. Czy można przed uruchomieniem centrum liczyć na materiały reklamowe?
 224. W jakich godzinach powinno być otwarte centrum? Czy może być otwierane w weekend?
 225. Czy szkolenia będą dostępne tylko w centrach czy też będzie można skorzystać z nich również w domu?
 226. Czy dostaniemy specyfikację sprzętu jaki będzie w centrach?
 227. Czy będzie zainstalowane na komputerach oprogramowanie antywirusowe?
 228. Kto będzie zajmował się usuwaniem błędów dotyczących oprogramowania?
 229. Czy jest jakiś limit dotyczący liczby osób jakie muszą odwiedzić centrum?
 230. Czy ukończenie szkolenia będzie podsumowane certyfikatem? Jeśli tak o czy będzie on honorowany przez pracodawców?
 231. >Do kogo gminy mają przesyłać kopie faktur, noty i inne załączniki i w jakiej formie?
 232. Czy drzwi do centrum i do toalety się w nim znajdującej mogą mieć szerokość 90 cm?
 233. Jak można zgłosić się na szkolenia i zostać opiekunem CKNONW?
 234. Jeśli gmina zatrudni oddzielnie osobę do sprzątania tylko i wyłącznie pomieszczenia przeznaczonego na centrum- to czy może te koszty zrefundować, wystawiając notę obciążeniową na kwotę jaka ponieśli zatrudniając sprzątaczkę?
 235. Czy koszty tablicy z nazwą centrum na budynku są  kosztami kwalifikowanymi i czy istnieje jakiś wzór tablicy, albo  wytyczne jak powinna wyglądać, na pewno powinny być: flagi unijne,  logo EFS itd. i inne wynikające z obowiązku promocji projektu. Czy  musimy taką tablicę wykonać, a może taką tablicę dostaniemy od Państwa?
 236. Czy planowane jest aneksowanie umów, związane ze zmianą Załącznika nr 3 – dodano pkt 5 mówiący o kosztach utrzymania Centrum. Czy koszty utrzymania centrum przez 5 miesięcy wchodzą w tę kwotę 12.000 zł przeznaczoną na koszty włączenia centrum do eksploatacji? Czy zatrudnienie osoby do obsługi centrum również wchodzi w tę kwotę 12.000 zł? Czy umowę zlecenia podpiszą Państwo bezpośrednio z opiekunem centrum, czy też umowa będzie z Gminą a Państwo zrefundują te koszty?
 237. Jakie będą wymiary biurek, które zostaną dostarczone do Centrów?
 238. Czy informację dotyczącą prac przygotowawczych wystarczy przesłać e-mailem do koordynatora regionalnego i podpisaną przez wójta do CKUiP w Zielonej Górze?
 239. Jakie będą wymiary biurek, które zostaną dostarczone do Centrów?
 240. Czy informację dotyczącą prac przygotowawczych wystarczy przesłać e-mailem do koordynatora regionalnego i podpisaną przez wójta do CKUiP w Zielonej Górze?
 241. Czy gmina może otrzymać rachunek zamiast faktury?
 242. Czy faktury muszą być zapłacone?
 243. Czy do noty mają być załączone ksero faktur?
 244. Czy zatrudnienie przez gminę inspektora nadzoru inwestorskiego do nadzorowania prac przygotowawczych do odbioru centrum jest kosztem kwalifikowanym?
 245. Czy utrzymanie pomieszczenia CKNONW przez 5 miesięcy trwania projektu zalicza się do kosztów kwalifikowanych czyli ma się zmieścić w kwocie 12 tys., czy też jest to oddzielna kwota do zrefundowania?
 246. Jeżeli gmina samymi wydatkami rzeczowymi wykorzystała kwotę 12000zł,  to czy ma jeszcze składać oświadczenie dotyczące kosztów utrzymania  centrum? Czy będzie miała jakąś szansę na zwrot tych kosztów utrzymania czy nie i  ma już nie składać tego oświadczenia?
 247. Kto może dokonać odbioru prac przygotowawczych w gminie i według jakich procedur?
 248. Czy gmina może złożyć notę bez protokołów odbioru?
 249. Na jakich zasadach można wypożyczyć niepełnosprawnej osobie laptopa? Na jak długo i czy istnieje jakiś dokument, na którym będzie się rejestrować osoby wypożyczające laptopa?

Czy w Centrum mogą być zatrudnione dwie osoby, każda w wymiarze 10 godzin tygodniowo?

NIE, w Centrum przewidziana jest jedna umowa o zlecenie dla jednej osoby na okres 5 miesięcy od 01.02.2008 – 30.06.2008.


Czy Centrum może funkcjonować w dwóch pomieszczeniach w budynku? Jedno jest już dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ale jest za małe żeby tam zlokalizować całe Centrum?

TAK, jest dopuszczalna taka możliwość. W takim przypadku należy zaznaczyć w ankiecie powierzchnię każdego z pomieszczeń.


Czy koszty sprzątania Centrum będą zwracane?

Temat kosztów będzie uzgadniany z wójtem konkretnej gminy.


Czy comiesięczne koszty monitoringu Centrum są refundowane w ramach Projektu?

Temat kosztów będzie uzgadniany z wójtem konkretnej gminy.


Jeżeli obiekt nie jest wyposażony w monitoring, to czy koszty jego założenia pokrywa gmina, czy realizator Projektu?

Temat kosztów będzie uzgadniany z wójtem konkretnej gminy.


W jaki sposób można uzyskać środki na przystosowanie Centrum do potrzeb osób niepełnosprawnych?

PEFRON


Na jakiej podstawie są wybierane przyszłe Centra?

Na podstawie ankiet. Wszelkie wątpliwości będą wyjaśniane telefonicznie z Ekspertami Regionalnymi.


Kiedy zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji?

W drugiej połowie sierpnia.


W jaki sposób zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji?

Wyniki rekrutacji będą zamieszczone na stronie internetowej projektu www.edukacjaonline.pl, a Eksperci Regionalni poinformują zwycięzców drogą e-mailową lub telefoniczną.


Kiedy zostaną podpisane umowy?

Umowy z gminami będą podpisywane w sierpniu i wrześniu br.


Kiedy będzie dostarczony sprzęt do Centrów?

W pierwszym kwartale 2008 roku.

Czy gmina ponosi jakiekolwiek koszty związane z utrzymaniem Centrum w trakcie trwania Projektu?

Nie – do dnia 30.06.2007 – wszystkie koszty pokrywane są z funduszy UE.Czy osoba zatrudniona w Centrum musi być "informatykiem" i mieć przygotowanie pedagogiczne?

Nie – osoba, która będzie zatrudniona w Centrum musi umieć obsługiwać komputer w stopniu podstawowym. Przygotowanie pedagogiczne nie jest wymagane, ale wskazane jest, aby miała pewne doświadczenie w prowadzeniu zajęć jako nauczyciel, trener itp. Przede wszystkim musi być to osoba, kreatywna, która rozpropaguje i zachęci lokalną społeczność do korzystania z Centrum.Gdzie znajdują się siedziby Regionalnych Ekspertów?

Adresy Regionalnych Ekspertów znajdują się na stronie internetowej projektu.


W jakich godzinach będzie otwarte Centrum?

Centrum będzie prowadziło działalność szkoleniową przez minimum 20 godzin tygodniowo. Szczegółowe godziny pracy ustala Centrum.


Kto odpowiada za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu w Centrum?

Gmina w momencie przekazania sprzętu staje się odpowiedzialna za sprzęt. Postanowienia te są zawarte w porozumieniu. W przypadku awarii sprzętu gmina ma obowiązek zgłosić problem dostawcy sprzętu, który w ramach gwarancji wykona naprawę.


Czy uczestnikami projektu mogą być osoby niepełnoletnie?

Użytkownikiem Centrum może być każdy, niemniej jednak dzieci do 12 roku życia powinny korzystać z komputerów tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych.


Kiedy Centra zostaną wyposażone w sprzęt komputerowy?

Wszystkie gminy biorące udział w projekcie otrzymają sprzęt komputerowy do końca stycznia 2008 roku. Konkretny termin dostawy będzie zależny od lokalnego dostawcy.


Kiedy uruchomione zostaną kursy e-learningowe, w jaki sposób będzie można uzyskać do nich dostęp?

Pierwsze szkolenia zostaną udostępnione na początku lutego 2008. Szkolenia zostaną umieszczone na platformie e-learningowej, do której rejestracja będzie odbywała się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej. Każdy użytkownik, który będzie chciał skorzystać ze szkoleń, będzie miał przypisany indywidualny login w postaci adresu e-mail oraz hasło.


Kiedy odbędą się szkolenia trenerów Centrów? Czego będą dotyczyły?

Szkolenia odbędą się przed otwarciem centrów. Będą one dotyczyły obsługi sprzętu i oprogramowania, pracy z osobami niepełnosprawnymi, funkcjonowania centrum, narzędzi doradztwa zawodowego dostępnych w projekcie itp.


Czy Konsorcjum powinno wyrazić zgodę na zorganizowanie W Centrum zebrania lub spotkania mieszkańców nie związanego z projektem?

W sali, w której zostanie umiejscowione centrum mogą odbywać się wszystkie spotkania i zebrania, pod warunkiem, że nie będą one przynosiły gminie korzyści majątkowych.


Czy w momencie rezygnacji z pracy trenera Centrum gmina powinna zając się rekrutacją osoby na w/w stanowisko? Czy gmina może zawiesić działalność?

Jeżeli trener Centrum zrezygnuje z pełnienia funkcji w projekcie, zostanie przeprowadzona rekrutacja i na jej miejsce zostanie zatrudniony nowy pracownik. W takim przypadku gmina nie powinna zawiesić działalności ani zamykać placówki.


Czy po zakończeniu projektu gmina będzie mogła przekazać komputery do szkoły lub przedszkola, jeśli tak to w jaki sposób?

Komputery są własnością gminy i mogą zostać udostępnione nieodpłatnie szkole, czy przedszkolu, jednak docelowo muszą pełnić funkcje pozwalające na kształcenie się mieszkańców. Gmina powinna utrzymać Centrum przez 2 lata po zakończeniu projektu. Przez 5 lat po zakończeniu projektu gmina nie może nikomu sprzedać, ani przekazać sprzętu.


Gdy komputery zostaną już dostarczone do Centrów , to na jakich zasadach nastąpi ich odbiór?

Podłączony i skonfigurowany sprzęt zostanie przetestowany zgodnie z opracowaną procedurą, a następnie zostanie sporządzony protokół odbioru sprzętu.


Co dzieje się w momencie, gdy siedziba Centrum (z przyczyn niezależnych od gminy) musi ulec zmianie?

W tym przypadku Gmina powinna wskazać jak najszybciej nową lokalizację Centrum i przesłać wypełniona ankietę.


Kiedy Centra zostaną wyposażone w meble?

Wszystkie gminy biorące udział w projekcie otrzymają meble do końca stycznia 2008 roku. Konkretny termin dostawy będzie zależny od lokalnego dostawcy.


Do kiedy można odwoływać się od decyzji Komisji zajmującej się rekrutacją gmin?

Odwołania można składać w formie pisemnej na adres Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, ul. Długa 13 do 20 września (liczy się data stempla pocztowego).Według jakich kryteriów wybierane były gminy do projektu?

Gminy oceniane były według ściśle określonych kryteriów, każda Gmina mogła uzyskać maksymalnie 14 punktów (deklaracja wstępna - maksymalnie 2 punkty, ankieta – maksymalnie 10 punktów, rekomendacje - maksymalnie 2 punkty). Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, ul. Długa 13 lub pod adresem e-mailCzy możemy otrzymać informacje ile gmin zakwalifikowało się do projektu w danym województwie?

Lista gmin, które się zakwalifikowały jest opublikowana na stronie internetowej projektu www.edukacjaonline.plW jakim terminie zostaną podpisane porozumienia z Gminami?

Porozumienia zostaną podpisane do końca października. Wcześniej zostaną one przesłane do gmin drogą elektroniczną.Jakie jest wynagrodzenie trenera Centrum?

Informacji na temat wynagrodzenia trenera w Centrum będą udzielali eksperci regionalni w trakcie podpisywania porozumień. Sprawy kadrowe i płacowe podlegają ochronie danych i nie będą publikowaneCzy Gmina może liczyć na pomoc w promocji Centrum?

Wszystkie gminy zostaną włączone do ogólnopolskiej kampanii promującej projekt. Centra w ramach wsparcia otrzymają materiały promujące projekt. Dodatkowo trenerzy Centrum zostaną przeszkoleni z metod promocji Centrum na terenie gminy.Na jakich zasadach zatrudniony będzie trener Centrum?

Trener zatrudniony będzie w oparciu o umowę zlecenia. Będzie on otrzymywał wynagrodzenie w oparciu o w/w umowę.Jak będzie wyglądało opłacanie i rozliczanie opłat za eksploatację lokalu Centrum?

Projekt przewiduje pokrycie kosztów w postaci włączenia Centrum do eksploatacji, wysokość oraz szczegółowy rodzaj rozliczeń będzie uzgadniany z gminą. Sposób rozliczania powinien odnosić się do faktycznie poniesionych kosztów.Jakie są procedury wyboru trenerów Centrów?

Trenerzy Centrów rekrutowani będą we współpracy z ekspertami regionalnymi i gminami, z którymi zostaną podpisane porozumienia.Kto wystawia zaświadczenie o ukończeniu modułu kursu i jaką drogą dociera ono do kursanta?

Zaświadczenie wystawiane jest automatycznie w systemie do zarządzania szkoleniami i treścią. Kursant może zaświadczenie wydrukować w Centrum lub poprosić trenera Centrum, aby zostało ono dostarczone do niego drogą pocztową.Czy gminy mogą liczyć na wyposażenie Centrum w rożne sprzęty/ narzędzia (służące niepełnosprawnym w edukacji) w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności np. Linijki brajlowskie?

Centra będą wyposażone w sprzęt dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze specyfikacją przetargową.Kto będzie rozdysponowywał sprzęt na konkretne gminy?

Sprzęt dostarczą i zainstalują firmy, które wygrają przetarg na realizację tego zadania.Czy w trener w Centrum będzie zobowiązany do prowadzenia listy obecności, czy będzie on zobowiązany do pisania sprawozdań z funkcjonowania Centrum?

Nie. Lista będzie automatycznie generowana w systemie po zalogowaniu się użytkowników. Podobnie będą generowane sprawozdania z funkcjonowania Centrum.W jaki sposób będą rekrutowani uczestnicy kursów i jak będzie się ich ewidencjonować (czy będą jakieś formularze osobowe, zgłoszeniowe)?

Uczestnikiem kursu może być każda osoba, która chce zdobywać wiedzę. Formularze zgłoszeniowe będą generowane i wypełniane w systemie.Kto będzie wspierał technicznie/ informatycznie Centrum?

Za opiekę techniczno-informatyczną Centrów odpowiedzialny będzie partner projektu – firma 4system.Czy oprócz komputerów i kursów e-learningowych Centrum zostanie wyposażone w stacjonarne programy edukacyjne?

Nasz projekt tego nie zakłada, jednak będzie istniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie przez gminę w przyszłych latach programowych o dofinansowanie na tego rodzaju cele.Jak będzie traktowany uczestnik kursu e-learningowego, który nie przejdzie całego szkolenia np. czy taki uczestnik może rozpocząć nowy kurs?

Nie ma ograniczeń ile kursów ukończy dany uczestnik.Czy po zakończeniu kursów Centrum pomagać będzie także w znalezieniu pracy?

Nasz projekt tego nie zakłada, jednak będzie istniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie przez gminę w przyszłych latach programowych o dofinansowanie na tego rodzaju cele.Od kogo pozyskiwane były rekomendacje?

Rekomendacje zostały pozyskane od regionalnych ekspertów.Na stronie internetowej jest informacja o liście rezerwowej, czy to oznacza, że są jeszcze szanse do zakwalifikowania się do Projektu.

W momencie, gdy gmina nie będzie w stanie podpisać porozumienia lub stan faktyczny Centrum będzie odbiegał od informacji zawartych w ankiecie , porozumienie podpisywane będzie z gminą z listy rezerwowej.Gdzie można uzyskać dodatkowe informacje dotyczące kryteriów wg. których były oceniane ankiety?

Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze, ul. Długa 13 lub pod adresem e-mailPrzez jaki okres gmina ma zapewnić działalność Centrum?

Gmina powinna zapewnić działalność Centrum przez okres 5 lat od zakończenia projektu.Czy można w przybliżeniu określić termin przesłania ostatecznej wersji porozumienia?

Termin przesłania ostatecznej wersji porozumienia zależy od tego kiedy nadejdzie akceptacja z MEN – mamy nadzieję, że nie później niż do końca października. Jeżeli nie będzie jakiś niespodziewanych komplikacji porozumienia powinny być podpisywane na przełomie października i listopada br.Czy można teraz zmienić lokalizację Centrum, jeszcze przed jego doposażeniem w sprzęt ?

Tak, ale należy zrobić to jak najszybciej, gdyż w styczniu planowane jest doposażenie sal - a co za tym idzie wcześniej należy je przygotować.Czy będzie można zmienić lokalizację Centrum później np. po roku lub 2 latach działalności?

Umowa określa, iż z przyczyn niezależnych od gminy (np. zbyt wysokie koszty lub brak zainteresowania) można zmienić lokalizację Centrum w każdym momencie. Gmina musi jednak brać pod uwagę, iż po zakończeniu realizacji projektu przeniesienie 10 stanowisk może pociągnąć pewne koszty np. wynajem transportu.Czy prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej przez okres 5 lat ma ściśle określony charakter? Przykładowo – powstanie projekt na świetlicę socjoterapeutyczną i charakter tego miejsca będzie w pewnym stopniu pokrewny do Centrum – czy w związku z tym można w ramach kontynuacji działalności Centrum realizować zamierzone działania funkcjonowania świetlicy.

Tak. Cel edukacyjno-kulturalny Centrów jest bardzo szeroko rozumiany. Wyżej opisane rozwiązanie spełnia te założenia.O jakie konkretnie koszty opłat (podatków) chodzi w związku z przekazaniem na własność wyposażenia związanego z realizacją projektu? (Porozumienie, &3 ust.6; umowa przekazania wyposażenia, & 9, ust. 5)

Nie może to być podatek od darowizn, gdyż podmiotem tego podatku może być wyłącznie osoba fizyczna (gmina jest osobą prawną). Można uwzględnić podatek dochodowy od osób prawnych, ale być może gminy mogą być z podatku zwolnione z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zapis o pokryciu opłat przez gminy został wprowadzony przez MEN.Czy po zakończeniu projektu trzeba liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi np. z dostępem do poszczególnych kursów, koszty niezwiązane z bieżącym utrzymaniem.

Nie - dostęp do kursów będzie bezpłatnyJakie oprogramowanie jest przewidziane w komputerach? Czy po ukończeniu kursów można będzie doinstalować inne programy?

Będzie zainstalowany system operacyjny. Będzie możliwość instalowania innego oprogramowania zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Jak należy rozumieć pojęcie "sprzętu specjalistycznego"? Czy zestawy obejmują słuchawki i głośniki?

Sprzęt specjalistyczny obejmuje sprzęt ułatwiający osobom niepełnosprawnym korzystanie z niego: klawiatury, myszki, Track Ball itp. Sprzęt komputerowy również obejmuje: słuchawki z mikrofonem, kamery, głośniki wbudowane w monitor.


Na jaki okres będzie udzielona gwarancja przez dostawcę sprzętu?

Gwarancja na dostarczony sprzęt obejmuje 36 m-cy


Gdzie można zapoznać się z treścią załącznika – „Opis pomieszczenia CKNONW”

Opis pomieszczenia centrum: www.edukacjaonline.pl, zakładka "załóż swoje centrum", kwalifikatorKiedy porozumienie musi być podpisane?

Porozumienia będą podpisywane pomiędzy 15-31.10.2007


Jaki jest numer telefonu oraz imię i nazwisko osoby, z którą można kontaktować się w spawach finansowych i technicznych związanych z porozumieniem.

Wszelkie zapytania należy kierować na adres


Jakie mają Państwo wymagania odnośnie łącza internetowego?

Minimalne łącze to 512Mb.


Dlaczego nie jest to umowa o pracę, tylko umowa zlecenie z trenerem- opiekunem?

Jest to forma, którą konsorcjum zaproponowało ubiegając się o dofinansowanie. Taka forma umowy została zaakceptowana przez konsorcjum oraz MEN.


Wnioskujemy, aby gmina prowadziła CKNONW przez okres 2 lat, a nie 5, ponieważ Państwo zapewniacie przez 2 lata dostęp do ogólnopolskiej sieci e-leariningowej.

Niestety, jest to wymóg MEN. Obok tego zapisu pojawił się zapis, iż możecie pobierać opłaty w celu pokrycia kosztów utrzymania Centrum.


Niejasne są dla nas warunki przekazania sprzętu na własność gminy, ponieważ nie znamy treści umowy z dostawcą sprzętu.

Z gminą zostanie podpisana umowa przekazania. Umowę z dostawcą podpisuje jeden z przedstawicieli konsorcjum, to również on przejmuje wszelkie zobowiązania.


Co do umowy:

§ 3 p.1– (mowa o załączniku nr 1 ) – brak, nie wiemy jakie zawiera warunki?

- Zostanie on dołączony do porozumienia. Są to wymogi, o które pytano w ankiecie.

§ 3 p.5 - jakie to mogą być opłaty (podatki ?) dotyczące szczególnie gmin ?

- Sprzęt będzie przekazany gminom nieodpłatnie (gminy nie muszą za niego płacić). Natomiast gdyby w związku z tą darowizną powstał obowiązek zapłaty jakichkolwiek innych opłat (np. podatku dochodowego czy VAT), to obciąży on już gminy.

Odpowiedź radcy prawnego w sprawie podatku:

"Podatek od darowizn nie wchodzi w grę, podmiotem tego podatku może być wyłącznie osoba fizyczna (gmina jest osobą prawną). W grę może wchodzić ewentualnie podatek dochodowy od osób prawnych, ale w mojej ocenie gminy powinny się "załapać" na zwolnienie z art. 17 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zapis o pokryciu opłat przez gminy został wprowadzony przez MEN i w mojej ocenie - na wszelki wypadek."

§ 4 p.1 - nie zostały określone zasady przystosowania pomieszczenia

- Aktualnie ustalmy to z MEN.

§ 5 p.2 - czy gmina musi przez 5 lat utrzymywać CKNONW w takim samym kształcie (do tej pory mowa była o 2 latach)? Jeśli ma to być 5 lat to czy musimy ponosić koszt dostępu do naszej bazy kursów e-learningowych ? Czy wobec tego sprzęt komputerowy też ma być wykorzystywany w tym celu przez 5 lat?

- Gmina w porozumieniu zobowiązuje się do przeznaczenia Centrum w okresie 5 lat od zakończenia projektu na cele oświatowo-kulturalne. Mogą one być po projekcie rozszerzone lub zawężone, w zależności od potrzeb w danym regionie. Mogą Państwo przez cały okres 5 lat pobierać opłaty w celu pokrycia kasztów utrzymania Centrów. To co się tyczy Centrum odnosi się również do sprzętu.

§ 1 p.1 i 4 – zanim gmina podpisze umowę będzie miała możliwość zapoznania się z parametrami technicznymi wyposażenia? (skoro nie zgłasza zastrzeżeń). Ostatnie zdanie p 4 – takie oświadczenie można złożyć dopiero po testach technicznych!*

- Tak też będzie. Przedstawiciel gminy powinien być obecny przy procedurze odbioru sprzętu, gdy będą testowane wszystkie elementy wyposażenia. Chcemy mieć potwierdzenie, że przekazaliśmy sprzęt sprawny.

§ 3 p.1 - druga linijka – myślę, że zamiast „może być” powinno się znaleźć „będzie” (chyba że będzie możliwość wymiany sprzętu w razie usterek po późniejszych testach?).

- Sprzęt zostanie objęty 36 miesięczną gwarancją oraz serwisem na miejscu w Centrum.

§ 2 pkt.3 - czy będzie możliwe przekazanie tego sprzętu do Domu Kultury bo tam będzie Centrum.

- Sprzęt będzie przekazany gminom i to one będą zobowiązane do wprowadzenia ich do środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gmina natomiast może wyznaczyć osobę zrządzającą sprzętem.

§ 9 pkt.2 - zmienić sąd na nasz,

- Niestety nie ma takiej możliwości, nie jesteśmy w stanie jeździć do 379 sądów.

§3 pkt.5 - co z kosztami dostępu do Internetu oraz opłatami za internet?

- Kategorie kosztów, które będziemy mogli zwrócić są ustalane aktualnie z MEN. Koszty podłączenia i utrzymania przez 5 m-cy internetu są wydatkami, na które wstępnie otrzymaliśmy fundusze.

§3 punkt 6 - dopisać konkretnie - w naszym przypadku: radio, prasa lokalna, portal internetowy www.suszec.pl oraz strona Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.

- Zapis zostanie zmieniony na: Gmina zobowiązuje się do "promocji projektu wśród mieszkańców Gminy m.in. za pośrednictwem lokalnych mediów i Internetu".

§4 punkt 2) - wyrażenie "programy e-learningowe" jest naruszeniem ustawy o ochronie języka polskiego i powinno zostać zastąpione polskim odpowiednikiem / opisem.

- Wyrażenie zostanie zastąpione zwrotem "do nauczania na odległość".


W jakiej formie ma być przygotowany kosztorys eksploatacji lokalu przeznaczonego na Centrum?

Wszelkie dokumenty rozliczeniowe np. ich forma zostały określone w porozumieniu dla gmin. Porozumienie dostępne jest na stronie www.edukacjaonline.pl


Jaka ma być moc w gniazdku?

Standardowy zestaw komputerowy pobiera ok. 500W energii elektrycznej.


Czy do zabezpieczenia Centrum konieczny jest alarm, czy wystarczy roleta antywłamaniowa?

W celu zabezpieczenia lokalu przeznaczonego na Centrum można wykorzystać wszelkie dostępne na rynku środki zabezpieczające lokal i jego wyposażenie. Lista środków kwalifikowanych stanowi załącznik do porozumieniu. Wzór porozumienia dostępny jest na stronie www.edukacjaonline.pl


Jak wygląda sprawa wypożyczenia laptopa do domu, czy bez Internetu mogę skorzystać z kursów? Jeżeli nie to, kto zapewni mi dostęp do Internetu?

Każdy kurs będzie można uruchomić na dwa sposoby: online (przy wykorzystaniu podłączenia do Internetu) lub offline (bez konieczności podłączenia do Internetu).


Na jakie cele można konkretnie przeznaczyć środki przeznaczone na włączenie lokalu na działalność Centrum?

Środki w wysokości 12 000 PLN brutto są przeznaczone na pokrycie kosztów włączenia lokali przeznaczonych na Centrum do eksploatacji. Wykaz środków kwalifikowanych stanowi załącznik do porozumienia. Porozumienie dostępne jest na stronie www.edukacjaonline.pl


Czy część komputerów po ukończeniu 2 lat od uruchomienia centrum możemy przenieść do szkoły, aby mogły z takiej pracowni również korzystać osoby niepełnosprawne uczące się w danej placówce? Do tej pory dzieci niepełnosprawne nie korzystają z komputerów.

Zgodnie z porozumieniem sprzęt w Centrum powinien znajdować się przez okres 5 lat. W każdy innym przypadku należy zastosować się ściśle do zapisów porozumienia, które jasno określają zasady zmiany lokalizacji Centrum lub wykorzystywania wyposażenia na inne cele.


Kontaktowaliśmy się również z PFRON-em odnośnie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych w pomieszczeniach Centrum. Okazało się że nie można starać się o takie dofinansowanie. Tak samo jak nie możemy się starać o dofinansowanie kupna samochodu na dowóz osób niepełnosprawnych do tego centrum. W związku z tym skąd jeszcze można uzyskać jakiekolwiek środki na dofinansowanie przystosowania tego centrum?

O wszelkie informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania na likwidację barier architektonicznych należy pytać w urzędach, bądź instytucjach takich jak PFRON. Bliższe informacje uzyskać w Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo.


Czy opiekun zatrudniony w centrum po 30 czerwca 2008 może być zatrudniony w Centrum jako pracownik interwencyjny?

Gmina decyduje na jakich warunkach zatrudnia pracowników.


Czy konieczny jest monitoring takiego centrum czy wystarczą inne zabezpieczenia takie jak kraty w oknach i drzwiach, ewentualnie czujniki ruchu i ochrona?

W celu zabezpieczenia lokalu przeznaczonego na Centrum można wykorzystać wszelkie dostępne na rynku środki zabezpieczające lokal i jego wyposażenie. Lista środków kwalifikowanych stanowi załącznik do porozumieniu. Porozumienie dostępne jest na stronie www.edukacjaonline.pl


Czy laptopa wypożyczamy tylko osobom niepełnosprawnym? A jeśli do Centrum przyjdzie samotna kobieta wychowująca dziecko, to czy ona może wypożyczyć laptopa do domu, i co z Internetem?

Laptopa można wypożyczyć innym osobom, jednak pierwszeństwo ma osoba niepełnosprawna. Każdy kurs będzie można uruchomić na dwa sposoby: online (przy wykorzystaniu podłączenia do Internetu) lub offline (bez konieczności podłączenia do Internetu).


Jaka jest wartość rynkowa przekazanego wyposażenia?

Wartość rynkowa sprzętu zostanie oszacowana w dniu rozstrzygnięcia przetargu i wybraniu dostawcy.


Jakie są parametry techniczne przekazanego sprzętu?

Parametry techniczne sprzętu zostaną określone w dniu rozstrzygnięcia przetargu i wybraniu dostawcy.


Czy każdy kurs ma określoną liczbę godzin?

Nie.


Czy opiekun może wziąć udział w jakimś kursie?

Tak.


Czy uczestnicy kursu będą mieli bezpośredni kontakt z wykładowcą?

Nie.


Czy jest obowiązek przeprowadzenia wszystkich kursów?

Nie.


Czy będzie możliwe zwiększenie kwoty 12.000,00 zł na dostosowanie dla osób niepełnosprawnych? W jaki sposób nastąpi rozliczenie tej kwoty, czy będzie ta kwota zaliczkowana, czy nastąpi refundacja po wykonaniu i odbiorze prac. Czy kwota zostanie przekazana jeszcze w tym roku, czy w przyszłym. Jest to istotne dla małych gmin, gdzie może brakować środków finansowych na realizację inwestycji w tym roku.

Wszelkie dokumenty rozliczeniowe oraz termin ich rozliczenia zostały określone w porozumieniu dla gmin. Porozumienie dostępne jest na stronie www.edukacjaonline.pl


W jaki sposób będą rozliczane koszty miesięcznego utrzymania pomieszczenia? Czy wykazane w ankiecie koszty będą realne do rozliczenia? W jaki sposób będziemy się rozliczać z tych kosztów (rachunki). Jeśli będziemy rozliczać się rachunkami to na kogo mają być wystawione, jeśli centrum znajduje się w domu kultury, i na dom kultury są wystawiane rachunki, faktury? Umowa będzie podpisana z gminą.

Wszelkie dokumenty rozliczeniowe np. ich forma zostały określone w porozumieniu dla gmin. Porozumienia dostępne są na stronie www.edukacjaonline.pl


Jaka będzie procedura jeśli opiekun zrezygnuje (np. z przyczyn losowych).

Gmina wskaże drugiego opiekuna, który zostanie zatrudniony w Centrum.


Czy należy zakończyć kurs certyfikatem?

Certyfikat będzie wystawiany dopiero po zdaniu egzaminu.


Czy pojawiła się lista kosztów kwalifikowanych, która wyjaśniałaby jakie koszty można zakwalifikować do kwoty 12.000 zł?

Wykaz środków kwalifikowanych stanowi załącznik do porozumienia. Porozumienia dostępne są na stronie www.edukacjaonline.pl


Jakie ewentualne koszty mogłyby ponieść gminy w związku z przekazaniem tego sprzętu komputerowego?

Wszelkie koszty jakie mogłyby ponieść gmina w związku z przekazaniem sprzętu komputerowego określają przepisy krajowe.


Co możemy zrobić ze sprzętem komputerowym po upływie dwóch lat od jego zakończenia (musimy go utrzymywać przez 5 lat i prowadzić na nim działalność edukacyjno-kulturalną)?

Zgodnie z porozumieniem sprzęt w Centrum powinien znajdować się przez okres 5 lat. W każdy innym przypadku należy zastosować się ściśle do zapisów porozumienia, które jasno określają zasady zmiany lokalizacji Centrum lub wykorzystywania wyposażenia na inne cele.Czy oferta edukacyjno-kulturalna może być indywidualnie dopasowana przez beneficjenta?

Tak.


Czy będziemy musieli już z własnych środków pokrywać koszty dostępu do ogólnopolskiej sieci e-learningowej? (pytanie dotyczy okresu po upływie dwóch lat od czasu zakończenia projektu)

Nie.


Czy Porozumienie może być wypełnione na komputerze (wersja .doc), wydrukowane i podpisane?

Powinni otrzymać Państwo, wersję papierową, trzy egzemplarze podpisuje wójt/burmistrz i odsyłacie je do nas.


Czy każda strona porozumienia ma być parafowana przez wójta?

Tak.


Czy dokumenty powinny być też podpisane przez prawnika?

Nie, nie jest to konieczne.


W warunkach zrefundowania kosztów włączenia CKNONW w par. 1 ust. 3 pkt. 2 mowa jest, iż do obowiązków Gminy należy wyłonienie wykonawcy (wykonawców), zawarcie umów na realizację robót. Często zdarza się, że Gmina dla niewielkich robót czy zakupów nie zawiera umów ,a jedynie zleca np. na piśmie lub telefonicznie wykonanie danej usługi. Czy do rozliczenia wydatków, niezbędne będą umowy, o których mowa? Czy też nie będą one obligatoryjnymi załącznikami.

Wszelkie wymogi dotyczące rozliczenia wydatków kwalifikowanych i otrzymania refundacji określone zostały w zał. nr 2 do Porozumienia. W paragrafie 2 określone zostały dokumenty które należy dostarczyć konsorcjum w celu otrzymania refundacji.


Mówi się również, że do obowiązków Gminy należy ustalenie zakresu i harmonogramu rzeczowo-finansowego robót niezbędnych dla przystosowaniu lokalu. Czy harmonogram, o którym mowa wykonujemy tylko na własny użytek, czy również dołączamy jako obligatoryjny załącznik do rozliczenia środków Partnerom? Jeśli stanowi on załącznik obligatoryjny to czy jest wzór określający jak on ma wyglądać?

Wszelkie wymogi dotyczące rozliczenia wydatków kwalifikowanych i otrzymania refundacji określone zostały w zał. nr 2 do Porozumienia. Wszelkie dodatkowe dokumenty, o których mowa w Porozumieniu lub jego załącznikach są tworzone tylko i wyłącznie na użytek gminy, podlegają jednak one kontroli na miejscu przez uprawnionych przedstawicieli konsorcjum.


Czy zakup i zainstalowanie krat okiennych oraz zamków i klamek do drzwi wewnętrznych w pomieszczeniu, które będzie siedzibą Centrum, można zaliczyć do kosztów kwalifikowanych.

Nie, zainstalowanie krat okiennych jest wydatkiem niekwalifikowanym. Tak, zakup zamku i klamek do drzwi wewnętrznych w pomieszczeniu - lub zakup całych drzwi antywłamaniowych jest wydatkiem kwalifikowanym.


Czy sieć internetowa rozprowadzana w pomieszczeniu będzie pokrywana przez Was?

Załącznik nr 3 określa wydatki kwalifikowane.


Czy porozumienia mogą być zawierane ze Starostwem Powiatowym?

W nawiązaniu do pytania dot. możliwości zawierania umów z powiatem po konsultacji z mecenasem, jest to dopuszczalne w przypadkach, gdy CKNONW ma być zlokalizowane w obiekcie należącym do powiatu. Jeżeli centrum ma być zlokalizowane na terenie szkoły, to w grę wchodzą szkoły ponadgimnazjalne, dla których powiat jest organem prowadzącym. W każdym przypadku siedziba centrum MUSI znajdować się na terenie wsi.


Kiedy i gdzie odbywać się będą szkolenia trenerów/opiekunów centrów?

Szkolenia dla trenerów/opiekunów odbywać się będą na przełomie styczeń/luty 2008 na terenie województwa gdzie znajduje się centrum.


Czy centrum musi zatrudniać i opłacać opiekuna centrum po okresie 5 miesięcy?

Nie, opiekun nie jest wymagany, wymagane jest istnienie centrum.


Czy ubezpieczenie sprzętu jest obowiązkowe i czy jest to wydatek kwalifikowany?

Nie. Jest to wydatek niekwalifikowany.


Czy Gmina musi sporządzać jakieś sprawozdania (miesięczne, kwartalne, roczne)?

Nie.


Centrum zostało zlokalizowane w budynku Szkoły Podstawowej na parterze. Wejście do pomieszczenia jest z korytarza, a więc nie jest to wejście bezpośrednio z zewnątrz. Problem stanowią okna. Czy kosztem kwalifikowanym jest montaż krat w oknach.

Nie. Jest to wydatek niekwalifikowany.


Czy obligatoryjne jest montowanie drzwi antywłamaniowych i alarmu? Czy gmina montuje sama, czy wybrana firma na Państwa zlecenie?

Zgodnie z treścią porozumienia gmina odpowiada za wybór podwykonawców.


Czy utrzymanie Centrum przez 5 miesięcy trwania realizacji projektu (1.02.2008-30.06.2008) jest pokrywane z kwoty 12.000, o których mowa w porozumieniu.

Tak. Koszty te zostaną aneksem wprowadzone do porozumień po ostatecznej akceptacji ze strony MEN.Do budynku, w którym będzie Centrum nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Czy istnieje możliwość negocjacji w zakresie wykorzystania części kwoty adaptacyjnej na częściowe pokrycie wydatków.

Nie. Jest to wydatek niekwalifikowany. Jeżeli gmina w ankiecie nie wskazała, iż posiada podjazd, nie będziemy go wymagali zgodnie z załącznikiem nr 1 do porozumienia.Jakie będą koszty utrzymania Centrum w czasie projektu i kto je będzie rozliczał(na jakich zasadach)-brak tego w porozumieniu.

Koszty utrzymania Centrum zostaną wprowadzone do porozumienia w formie aneksu w ramach wydatków kwalifikowanych, jak tylko dostaniemy potwierdzenie od mecenasa co do formy ich rozliczenia.Kto będzie pokrywał koszty łącza internetowego?

Koszty utrzymania Centrum zostaną wprowadzone do porozumienia w formie aneksu w ramach wydatków kwalifikowanych, jak tylko dostaniemy potwierdzenie od mecenasa co do formy ich rozliczenia.


W porozumieniu nie ma informacji na temat proporcji między udziałem środków unijnych a polskich. Pewnie już w porozumieniu takiej informacji nie będzie, ale czy taka informacja może być w jakimś osobnym dokumencie, ponieważ gminie potrzebna jest ona do sprawozdawczości?

75% EFS, 25% budżet państwa


Czy możliwe jest sfinansowanie zakupu krat do okien?

Nie. Jest to wydatek niekwalifikowany.


Czy na fakturach dotyczących zakupu np. okien może być to zapisane jako usługa montażu bo wtedy będzie niższa stawka podatku VAT – zamiast 22% będzie 7% co jest bardziej korzystne dla gminy?

Nie. Montaż jest to wydatek niekwalifikowany.


Czy Ośrodek Doradztwa Rolniczego może występować jako strona porozumienia zamiast gminy?

Nie.


Przesłałem do Państwa wykaz jednostek w których wójt nie podpisuje porozumienia, tylko burmistrz lub starosta, czy Państwo zajmują się dostarczeniem tam odpowiednich wzorów porozumień czy my mamy się tym zająć. Jeśli my to prosimy o odpowiednie wzory.

Tak. Wszelkie nr które ja otrzymałam już poszły, proszę sprawdzić czy gmina otrzymała. Jeżeli nie, możliwe że nie dostałam e-maila, miałam jakiś czas temu problemy z pocztą, proszę o nr, jeszcze dziś wyślemy na adres gminy :)


Czy gminy mogą już dokonywać zakupów dotyczących przygotowania ośrodków KNO, ponieważ pozostaje im coraz mniej czasu. Jeśli mogą to na jakich zasadach.

Tak. Wszystkie wydatki kwalifikowane zostały ujęte w załączniku nr 3 do Porozumienia.


Oświetlenie ośrodka – czy ma być jakiś protokół odbioru z badaniem natężenia światła, czy są jakieś wymagania np. żaluzje, lampki przy stanowiskach pracy.

W dokumentach (protokole) nie musi być zawarte badanie natężenia światła. Oświetlenie pomieszczenia wystarczy. Proszę mieć jednak na uwadze, iż do nauki będzie wykorzystywanych 10 stanowisk, w związku z czym oświetlenie pomieszczenia powinno być w miarę możliwości b. dobre. Oświetlenie pomieszczenia powinno odpowiadać ogólnym wymogom określonym w przepisach dot. warunków technicznych budynków i ich usytuowania, wydanych na podstawie Prawa budowlanego.


W Bełżcu Centrum będzie stworzone w szkole. Posiada ona łącze internetowe i telefon. Czy może do miejsca docelowego - Centrum być podłączony telefon wewnętrzny ze szkoły i czy tak samo można postąpić z Internetem?

Tak. Proszę jednak pamiętać, iż refundacji podlegać będzie wówczas "tylko i wyłącznie" np. wyodrębniona na cele projektu linia telefoniczna oraz koszty połączenia z Internetem adekwatnie do liczby stanowisk.


System alarmowy: Jak on ma wyglądać? Czy muszą być czujniki ruchu, dymu itd. Gdzie ma być to sterowane, gdzie cała centralka. Czy musi być przy wejściu do Centrum?

Konsorcjum nie narzuca formy zabezpieczenia pomieszczenia. W dniu podpisania umowy przekazania (przełom 01 i 02 2008) odpowiedzialność ze sprzęt przechodzi na gminę, dlatego też proszę b. dobrze się zastanowić, co Państwa zdaniem jest wystarczające i adekwatne do poziomu bezpieczeństwa w Państwa gminie.


Jakie będą koszty eksploatacyjne Centrum – jak będą ustalane? Kto będzie pokrywał koszty łącza internetowego?

Koszty eksploatacyjne Centrów to koszty: zużycia prądu, ogrzewanie opłaty za Internet itp.


Sieć LAN jak ma być zrobiona? Czy są jakieś wytyczne. Czy zakup switcha lub routera finansowany jest z projektu?

Wytycznych dotyczących sieci LAN nie ma ustalonych. Nie miej jednak sieć powinna dać możliwość uruchomienia i podłączenia pod Internet 10 stanowisk komputerowych. Aktualna specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i wyposażenia dostępna jest na stronie http://polska.4system.com/przetargi.html Nie. Jest to wydatek niekwalifikowany. (Aktualnie walczymy o jego uwzględnienie na liście wydatków kwalifikowanych w MEN).


Jaka będzie drukarka – czy wielofunkcyjna (funkcja skanera i ksero) czy sieciowa (konieczność przygotowania dodatkowego gniazda sieciowego?

Aktualna specyfikacja techniczna drukarki dostępna jest na stronie http://polska.4system.com/przetargi.html


Jak ma wyglądać sieć elektryczna – czy są jakieś wytyczne np. co do ilości gniazd.

Aktualna specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego i wyposażenia dostępna jest na stronie http://polska.4system.com/przetargi.html


Pytania do zał2. WARUNKI ZREFUNDOWANIA KOSZTÓW WŁĄCZENIA CKNONW DO EKSPLOATACJI:

p a)Czy określone są zasady na jakich powinno się odbyć wyłonienie > wykonawcy (wykonawców) i zawarcie umowy na realizację robót".; Nie. b) Czy wykonawcą musi być firma?; Nie. c) Czy to powinna być zawarta umowa zlecenie z wykonawcą robót?; Umowa zlecenie, bądź inna forma umowy z podwykonawcą. d) Czy jest ustalony Harmonogram Rzeczowo- Finansowy Robót, na którym moglibyśmy bazować? Nie. e) Na czym powinna polegać kontrola zgodności realizacji z zasadami sztuki budowlanej? Protokół odbioru prac w gminie powinna podpisać osoba, która posiada niezbędne kwalifikacje w tej dziedzinie.


Czy koszt funkcjonowania CKNONW może być pokrywany z opłat użytkowników, ale sprzęt komputerowy nie może być wykorzystywany do osiągania zysku. Czy to oznacza, że opłaty mogą co najwyżej pokrywać bieżące koszty funkcjonowania? W perspektywie 5 lat trzeba założyć przynajmniej raz wymianę sprzętu, oprócz tego naprawy. Czy można ustalić opłatę na poziomie to uwzględniającym?

TAK, ale tylko i wyłącznie w okresie w którym konieczna będzie naprawa np. komputera. Wszelkie przychody w danym roku nie mające pokrycia w kosztach są dla Państwa ZYSKIEM.

[ Góra strony ]

Co dokładnie znaczy, że Gmina ma "umożliwić korzystanie z CKNONW"? Czy tylko tyle, że opiekun w wyznaczonych godzinach będzie otwierał drzwi?

TAK, oznacza to dostępność otwartego centrum.

[ Góra strony ]

Czy programy kursów e-learningowych są z góry ustalone, będą realizowane wg harmonogramów, na każdy będzie prowadzony osobny nabór i kończyć się będą jakimś certyfikatem, czy też Gmina dostanie tylko zestaw narzędzi, a sposób ich wykorzystania zależeć będzie od inwencji własnej?

Całość kursów e-learningowych będzie dostępna dla użytkownika końcowego bez ograniczeń czasowych. Użytkownik końcowy sam decyduje kiedy rozpoczyna kurs i kiedy dany kurs zakończy. W celu uzyskania certyfikatu użytkownik końcowy zostanie poproszony o podejście do egzaminu online. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik zostanie nagrodzony certyfikatem.

[ Góra strony ]

Czy i w jaki sposób praca CKNONW ma być dokumentowana w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu?

W celu dokumentowania pracy CKNONW zarówno w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu zostanie wykorzystany zdalny system monitoringu prac. Za nadzór nad przebiegiem monitoringu jak i jego nadzorem odpowiada konsorcjum.

[ Góra strony ]

Czym może się różnić funkcjonowanie CKNONW po zakończeniu projektu od jego funkcjonowania w czasie projektu? Chodzi głównie o zatrudnianie opiekuna-trenera oraz o zasady ogólnego działania.

Gmina zobowiązuje się do utrzymania CKNONW zgodnie z celami Projektu poprzez prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej). W umowie nie określono obowiązku zatrudniania dodatkowego personelu do opieki nad centrum po zakończeniu projektu. Można opiekę nad centrum włączyć do obowiązków zatrudnianych już osób w niepełnym wymiarze godzin.

[ Góra strony ]

Jakie będą zasady rekrutacji osób na opiekunów (kto, wiek, ilu uczestników, itp.)

Pierwszym etapem rekrutacji jest rekomendacja przedstawiciela gminy (na etapie wypełniania ankiet gminy wskazywały osoby rekomendowane na dane stanowisko), drugim etapem jest rekomendacja przedstawiciela regionalnego konsorcjum. Osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna centrum musi być komunikatywna, posiadać doświadczenie i być kreatywna.

[ Góra strony ]

Zasady rozliczenia projektu

Zasady rozliczania projektu określa załącznik nr 2 do Porozumienia. Wzór porozumienia dostępny jest również na stronie www.edukacjaonline.pl

[ Góra strony ]

Jaką należy prowadzić dokumentację ?

Gmina nie ma obowiązku prowadzenia jakiejkolwiek dokumentacji w trakcie realizacji projektu.

[ Góra strony ]

Jakie meble biurowe będą na wyposażeniu (czy będą dostarczone wraz ze sprzętem?)

Meble biurowe zostaną dostarczone wraz ze sprzętem komputerowym.

[ Góra strony ]

Kto ma wykonać okablowanie sieci, dostęp do Internetu?

Okablowanie sieci w pomieszczeniu oraz dostęp do Internetu powinna zrealizować gmina. .

[ Góra strony ]

Czy można pozyskać pieniądze na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych ? jeżeli tak to na jakich zasadach ?

Nie, jest to wydatek niekwalifikowany.

[ Góra strony ]

Wcześniej gmina dostała informację, że będzie możliwość dostosowania centrum dla niepełnosprawnych ze środków projektu, teraz okazuje się to niemożliwe- dlaczego nie powiedziano o tym w momencie rekrutacji. Czy można wycofać się z projektu bez żadnych konsekwencji?

Podjazd dla osób niepełnosprawnych jest wydatkiem niekwalifikowanym zgodnie z załącznikiem nr 3 do Porozumienia. Jeżeli gmina zaznaczyła w ankiecie, iż np. nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych i mimo to została zakwalifikowana do projektu, gmina może realizować projekt. Jeżeli mimo to gmina chciałaby się wycofać, Tak może bez dodatkowych konsekwencji.

[ Góra strony ]

Jaka będzie całkowita wartość przekazanego do centrum, sprzętu.

Całkowita wartość wyposażenia centrum zostanie podana po zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego http://polska.4system.com/przetargi.html

[ Góra strony ]

Kiedy zostaną przeszkoleni opiekunowie

Szkolenia opiekunów centrów odbywać się będą na przełomie 01/08-02/08.

[ Góra strony ]

Czy w ramach kwoty 12 tyś. Przeznaczonych na dostosowanie centrum dla niepełnosprawnych, można założyć klimatyzację, wyremontować i przystosować toalety dla niepełnosprawnych?

Nie, są to wydatki niekwalifikowane.

[ Góra strony ]

Czy można ubiegać się o kwotę większą niż 12 tyś.?

Niestety nie, wszystkie oszczędności powstałe w wyniku nie wykorzystania przez gminy pełnych 12 tyś. będą rozpatrywane w 01/2008, indywidualnie.

[ Góra strony ]

Gmina ma w centrum siec radiową- czy sprzęt dostarczony do centrum będzie wyposażony w modemy radiowe czy też będą zmuszeni modernizować centrum?

Aktualna specyfikacja techniczna komputerów dostępna jest na stronie http://polska.4system.com/przetargi.html

[ Góra strony ]

Dlaczego nie poinformowano gmin wcześniej, ze obowiązek utrzymania centrum będzie obejmował 5 lat?

Obowiązek utrzymania centrum przez okres 5 lat narzucił MEN.

[ Góra strony ]

Jakie dokładnie ma być zabezpieczenie centrum (sam alarm, same kraty w oknach, czy jedno i drugie)?

Dobór systemu zabezpieczającego przed kradzieżą zależy od gminy. Kraty są wydatkiem niekwalifikowanym.

[ Góra strony ]

Czy 12 tyś. Może być wykorzystane na zewnętrzny podjazd dla niepełnosprawnych, czy jest już dostępna lista z ministerstwa dotycząca rodzajów wydatków pokrywanych tą kwotą?

Niestety podjazd dla osób niepełnosprawnych jest wydatkiem niekwalifikowanym. Załącznik nr 3 do Porozumienia stanowi listę wydatków kwalifikowanych. Wzór porozumienia dostępny jest również na stronie www.edukacjaonline.pl

[ Góra strony ]

Czy jest możliwość pobierania opłat od użytkowników centrum po 30 czerwca 2008 aby zminimalizować koszty jego utrzymania?

Koszt utrzymania CKNONW po zakończeniu Projektu ponosi Gmina. Koszty te mogą być pokrywane z opłat ponoszonych przez osoby korzystające z CKNONW, z zastrzeżeniem ust. 4. do Porozumienia (NIE MOGĄ PRZYNOSIĆ ZYSKU)

[ Góra strony ]

Jaka będzie całkowita wartość wyposażenia centrum?

Całkowita wartość wyposażenia centrum zostanie podana po zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego http://polska.4system.com/przetargi.html

[ Góra strony ]

Jakie są parametry komputerów?

Aktualna specyfikacja techniczna komputerów dostępna jest na stronie http://polska.4system.com/przetargi.html

[ Góra strony ]

Ile będzie wynosiło wynagrodzenie dla opiekunów i od czego będzie zależne?

W trakcie realizacji projektu 1680 PLN. Kwota jest jednakowa dla wszystkich 379 centrów.

[ Góra strony ]

Na jakiej zasadzie gmina otrzyma refundacje kosztów poniesionych podczas remontów- kogo obciąża fakturą?

Remont jest wydatkiem niekwalifikowanym zgodnie z załącznikiem nr 3 do Porozumienia. Zasady otrzymania refundacji określa załącznik nr 2 do Porozumienia. Wzór porozumienia dostępny jest na stronie www.edukacjaonline.pl

[ Góra strony ]

Czy zamiast podjazdu dla niepełnosprawnych można zamontować schodołaz (podobno tańszy)?

Podjazd dla osób niepełnosprawnych jest wydatkiem niekwalifikowanym zgodnie z załącznikiem nr 3 do Porozumienia.

[ Góra strony ]

Jeśli gmina została wybrana do projektu a nie posiada przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (w pierwotnej wersji środki na dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych miał zapewnić projekt) a gmina nie będzie w stanie sfinansować takich prac- czy można uważać że gmina może realizować projekt.

Podjazd dla osób niepełnosprawnych jest wydatkiem niekwalifikowanym zgodnie z załącznikiem nr 3 do Porozumienia. Jeżeli gmina zaznaczyła w ankiecie, iż np. nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych i mimo to została zakwalifikowana do projektu to gmina może realizować projekt.

[ Góra strony ]

Jakie będą zasady rekrutacji osób na trenerów (kto, wiek, ilu uczestników, itp.)

Trenerzy wskazywani są przez Gminy. Muszą to być osoby pełnoletnie, które mają/miały doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, ale przede wszystkim muszą być to osoby, znające lokalną społeczność, które będą promowały projekt.

[ Góra strony ]

Jaką należy prowadzić dokumentację?

Gmina nie jest zobowiązana do prowadzenia dokumentacji. Kontrola np. czasu pracy opiekuna Centrum odbywać się będzie przy wykorzystaniu systemu zdalnego.

[ Góra strony ]

Zasady rozliczenia projektu.

W celu otrzymania refundacji kosztów do 12 000 zł. należy spełnić wszystkie warunki i wymogi zawarte w załączniku nr 2 do porozumienia.

[ Góra strony ]

Jak ma wyglądać prowadzenie Centrum przez gminę i czy znany jest roczny koszt funkcjonowania Centrum?

Gmina deklaruje się na utrzymanie Centrum przez pięć lat. Przez ten okres Gmina pokrywa wszelkie koszty utrzymania pomieszczenia wraz z opłatami za Internet. Opłaty za Internet są uzależnione od umowy z operatorem, którą zawiera Gmina.

[ Góra strony ]

Kto może być opiekunem ? Jakie kwalifikacje ?

Muszą to być osoby pełnoletnie, które mają/miały doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych, ale przede wszystkim muszą być to osoby, znające lokalną społeczność, które będą promowały projekt.

[ Góra strony ]

Jakie wynagrodzenie przewiduje się dla osoby szkolącej.

Wszelkie informacje nt. kosztów są we wniosku, który jest umieszczony na stronie MEN. Wynagrodzenie trenera wynosi 1680 zł przez okres projektu (do czerwca 2008 r.) Potem formę umowy i kwotę wynagrodzenia (jeżeli umowa ma być odpłatna) ustala samodzielnie gmina z trenerem.

[ Góra strony ]

Czy uczestnik szkolenia może sobie wybrać jeden zakres np. z informatyki czy również pozostałe?

Każdy uczestnik może korzystać z dowolnej ilości kursów.

[ Góra strony ]

Czy będą wyznaczone godziny funkcjonowania ośrodka? (do południa, po południu?)

Nie są narzucone sztywne dni, ani godziny otwarcia Centrów, aczkolwiek MEN chce, aby Centra funkcjonowały również po południu i w dni wolne od pracy. Wymogiem jest, aby Centra były dostępne dla społeczności lokalnej przez 20 godzin w tygodniu.

[ Góra strony ]

Jakie meble biurowe będą na wyposażeniu (czy będą dostarczone wraz ze sprzętem?)

Centrum wyposażone zostanie w 10 biurek i 10 krzeseł. Meble te zostaną dostarczone wraz ze sprzętem.

[ Góra strony ]

Kto ma wykonać okablowanie sieci, dostęp do Internetu?

Gmina, z która zostało podpisane porozumienie, przy pomocy wybranego przez siebie wykonawcy.

[ Góra strony ]

Czy można pozyskać pieniądze na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych? Jeżeli tak to na jakich zasadach?

Podjazdy dla osób niepełnosprawnych są wydatkiem niekwalifikowanym. Wykaz wydatków kwalifikowanych znajduje się w załączniku 3 do porozumienia.

[ Góra strony ]

Wcześniej gmina dostała informację, że będzie możliwość dostosowania Centrum dla niepełnosprawnych ze środków projektu, teraz okazuje się to niemożliwe- dlaczego nie powiedziano o tym w momencie rekrutacji. Czy można wycofać się z projektu bez żadnych konsekwencji?

Niestety po konsultacjach z instytucją wdrażającą podjazdy dla osób niepełnosprawnych nie zostały umieszczone na liście wydatków kwalifikowanych. Gmina może się wycofać bez żadnych konsekwencji pod warunkiem, że porozumienie nie zostało podpisane.

[ Góra strony ]

Jakie dokładnie zadania należeć będą do trenera centrum.

Trener będzie odpowiedzialny będzie za: ustalenie godzin działalności Centrum, pomoc uczestnikom szkoleń w logowaniu się, w obsłudze platformy, zachowanie ładu i porządku w Centrum, dbania o powierzone mienie, zgłaszanie wszelkich usterek oraz promocję projektu wśród społeczności lokalnej.

[ Góra strony ]

Jaka będzie całkowita wartość przekazanego do centrum, sprzętu.

Wartość rynkowa sprzętu zostanie oszacowana po rozstrzygnięciu przetargu i wybraniu dostawcy sprzętu.

[ Góra strony ]

Kiedy zostaną przeszkoleni trenerzy.

Trenerzy zostaną przeszkoleni na przełomie stycznia i lutego.

[ Góra strony ]

Czy kable sieciowe muszą mieć atest?

Przy budowie sieci standardem jest kabel rodzaju UTP min kategorii 5.

[ Góra strony ]

Czy alarm ma być z powiadamianiem, czy wystarczy tylko dźwiękowy?

Zabezpieczenie wyposażenia ma być optymalne oraz skuteczne - zależy to od rodzaju obiektu i podlega ocenie gminy. My nie stawiamy wymogów, co do rodzaju zabezpieczenia i typu alarmu, jednakże nie wszystkie wydatki na ten cel będą kwalifikowane (załącznik nr 3) do porozumienia).

[ Góra strony ]

Czy w Centrum może być sieć bezprzewodowa?

Tak, ale należy zwrócić uwagę na wykaz środków kwalifikowanych (załącznik 3) w przypadku jakichkolwiek pytań proszę telefonować na infolinię bądź wysyłać e-maile na adres projektu.

[ Góra strony ]

Na czym dokładnie ma polegać monitoring (czy musi to być kamera?)

Monitoring jest to jedna z form zabezpieczenia lokalu przed dostępem osób niepowołanych lub przed kradzieżą. Gmina sama decyduje o formie zabezpieczenia lokalu (wykaz kosztów kwalifikowanych w ramach projektu stanowi załącznik nr 3 do porozumienia).

[ Góra strony ]

Czy jeśli gmina nie wykorzysta całej kwoty 12 tyś. To czy będzie możliwości przesunięcia tych środków na inną gminę, która ma większe potrzeby.

Wysokość refundacji wydatków na przystosowanie pomieszczeń ze środków projektu nie może przekroczyć kwoty 12 tys. zł i na chwilę obecną wydatki przekraczające tę kwotę gmina musi pokryć z własnych środków. Jeżeli powstaną "oszczędności" w tej pozycji projektu, to o ich przeznaczeniu zadecydują zarządzający projektem w uzgodnieniu z instytucja wdrażającą (MEN). Nie można wykluczyć, że środki te przeznaczone zostaną na zwiększenie refundacji dla gmin, które poniosły większe wydatki na adaptację pomieszczeń, jednakże decyzje w tym zakresie zapadną po zakończeniu procesu przystosowania pomieszczeń do potrzeb projektu.

[ Góra strony ]

Co staje się ze sprzętem, który po trzech latach ulegnie zniszczeniu (czy jest obowiązek trzymania tego sprzętu przez 5 lat

Zapytanie w tej sprawie zostało wystosowane do MEN w celu uzyskania odpowiedzi.

[ Góra strony ]

Jakie meble biurowe będą na wyposażeniu (czy będą dostarczone wraz ze sprzętem?)

Centrum wyposażone zostanie w 10 biurek i 10 krzeseł. Meble te zostaną dostarczone wraz ze sprzętem.

[ Góra strony ]

Kto ma wykonać okablowanie sieci, dostęp do Internetu?

Gmina, z która zostało podpisane porozumienie, przy pomocy wybranego przez siebie wykonawcy.

[ Góra strony ]

Czy kursy e –lernigowe po zakończeniu projektu (przez 5 lat) będą udostępniane bezpłatnie?

Konsorcjum nie będzie pobierać opłat za dostęp do Ogólnopolskiej Sieci Kształcenia na Odległość. Korzystanie z ofert edukacyjnych wskazanych w OSKnO jest i będzie dla gmin i kursantów całkowicie dobrowolne.

[ Góra strony ]

Czy gmina zobowiązana jest do zbudowania sieci LAN w CKNONW, czy też będzie ona zbudowana ze środków projektu w trakcie instalowania sprzętu?

Tak, jest to obowiązek Gminy.

[ Góra strony ]

Czy konieczne jest zabezpieczenie Sali w formie okratowania? Czy wystarczyłoby ubezpieczyć sprzęt znajdujący się w pracowni?

W celu zabezpieczenia lokalu przeznaczonego na Centrum można wykorzystać wszelkie dostępne na rynku środki zabezpieczające lokal i jego wyposażenie. Lista środków kwalifikowanych stanowi załącznik do porozumieniu. Wzór porozumienia dostępny jest na stronie www.edukacjaonline.pl Okratowanie oraz ubezpieczenie jest to wydatek niekwalifikowany.

[ Góra strony ]

Czy możliwe jest zwiększenie środków finansowych z Waszej strony na adaptacje pomieszczenia?

Wysokość refundacji wydatków na przystosowanie pomieszczeń ze środków projektu nie może przekroczyć kwoty 12 tys. zł i na chwilę obecną wydatki przekraczające tę kwotę gmina musi pokryć z własnych środków. Jeżeli powstaną "oszczędności" w tej pozycji projektu, to o ich przeznaczeniu zadecydują zarządzający projektem w uzgodnieniu z instytucja wdrażającą (MEN). Nie można wykluczyć, że środki te przeznaczone zostaną na zwiększenie refundacji dla gmin, które poniosły większe wydatki na adaptację pomieszczeń, jednakże decyzje w tym zakresie zapadną po zakończeniu procesu przystosowania pomieszczeń do potrzeb projektu.

[ Góra strony ]

Jak będzie dokładnie wyglądała kwestia pracownika obsługującego Centrum? Kto będzie mu wypłacał wynagrodzenie? Kiedy będą przechodzić stosowne kursy?

Umowa zlecenie z opiekunem CKNONW zostanie podpisana przez 4system Polska Sp. z o.o. i to ona będzie wypłacała jej wynagrodzenie. Kursy dostępne będą 24h na dobę, zarówno dla opiekuna CKNONW jak i innych uczestników centrum.

[ Góra strony ]

Wniosek o rozszerzenie zakresu robót o inne środki kwalifikowane? Niektóre siedziby są zupełnie nowe i nie mają potrzeby wykorzystywać 12 tyś.

Wniosek o rozszerzenie środków kwalifikowanych został wysłany do MEN-u – czekamy na odpowiedź.

[ Góra strony ]

Na kogo gminy mają wystawiać faktury?

Refaktury/noty księgowe wystawiane są na 4system.

[ Góra strony ]

Czy koszty poniesione na monitoring w miesiącu lipcu i rozliczone przez Dom Kultury będzie można obciążyć notą Urząd w miesiącu grudniu? /(chodzi o wykonanie monitoringu - sprzęt i instalacja - IS)

Koszty wykonania monitoringu są kosztami niekwalifikowanymi.

[ Góra strony ]

Proszę o udzielenie odpowiedzi na zapytanie, czy koszty które będą ponoszone na utrzymanie centrum (m.in. koszty eksploatacji, ogrzewania, koszty energii, itd.) od 1 lutego do 30 czerwca będą refundowane w ramach 12.000 przeznaczonych na dostosowanie lokalu, czy jest przeznaczona na ten cel osobna pula środków?

W związku z pojawieniem się sprzecznych informacji oraz wielu wątpliwości pragnę poinformować, iż ze względu na połączenie w projekcie 3 kategorii kosztów tzn.: sieć komputerowa, dostosowanie pomieszczenia oraz utrzymanie centrum, wszelkie koszty jakie planuje ponieść gmina powinny uwzględniać wszystkie w/w kategorie kosztów. Suma tych kosztów nie może przekroczyć 12 000 PLN.

[ Góra strony ]

Na pierwszym spotkaniu w Bytomiu była mowa o zwrocie kosztów w max. wysokości do 25 zł/m2.

Kwota nie została jeszcze ustalona.

[ Góra strony ]

Czy dostarczony sprzęt będzie wyposażony w system antywirusowy?

Aktualna specyfikacja techniczna komputerów dostępna jest na stronie www.4system.com

[ Góra strony ]

Program trwa 4 miesiące, jakie wynagrodzenie przewiduje się dla opiekuna? Odpowiedź na to pytanie jest uzasadniona , ponieważ przez 5 lat centrum będzie na utrzymaniu gminy, więc trzeba znać koszty osobowe.

Po okresie realizacji projektu Państwo decydują o formie zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia osób, które będą brać udział w funkcjonowaniu Centrum. W okresie realizacji projektu jest to umowa zlecenie, na kwotę 1680 PLN.

[ Góra strony ]

Co Państwo rozumiecie przez zakup energii?. Centrum zlokalizowane jest w szkole, a więc jest jedna faktura, nie ma możliwości podłączenia podlicznika.

Refundacji, w tym przypadku, podlegać będzie wówczas "tylko i wyłącznie" np. koszt zużycia prądu adekwatny do liczby stanowisk w Centrum.

[ Góra strony ]

Ponieważ centrum jest w szkole, czy szkoła będzie mogła korzystać z tego pomieszczenia? Czy jest to tylko pomieszczenie dla centrum . Opiekunem centrum będzie osoba ze szkoły. Nie ukrywam, że pomieszczenie w szkole jest potrzebne, np. do realizacji zajęć j. angielskiego w grupach, albo do zajęć wyrównawczych.

Jak najbardziej Centrum może być wykorzystywane do celów oświatowo-kulturalnych. Mogą one być po projekcie rozszerzone lub zawężone, w zależności od potrzeb w danym regionie.

[ Góra strony ]

Czy Państwo musicie mieć oddzielny numer telefoniczny. Na kogo mają być wystawiane faktury, bo za telefon faktury wystawiane są na szkołę.

Nie, do Centrum można wyodrębnić linię telefoniczną, jeżeli jest taka możliwość. Proszę jednak pamiętać, iż refundacji podlegać będzie wówczas "tylko i wyłącznie" wyodrębniona na cele projektu linia telefoniczna.

[ Góra strony ]

Co rozumiecie Państwo przez oddzielny wyłącznik prądu. U mnie w szkole centralka cała umiejscowiona jest w dyżurce. czy trzeba taki wyłącznik umieścić w pomieszczeniu, w którym ma się znajdować centrum?

Nie.

[ Góra strony ]

Jak będzie wyglądało fakturowanie. Czy faktury wystawiane wykonawcom prac mogą być wystawiane na szkołę, a gmina przekaże potem zwrot poniesionych wydatków otrzymanych z Państwa strony szkole?

Zwrot kosztów będzie odbywał się na zasadzie refundacji. Szczegóły znajdą Państwo w załączniku nr 2 do porozumienia.

[ Góra strony ]

Co się stanie, jeśli po upływie programu ( 4 miesiące)nie będzie chętnych , albo będzie ich bardzo mało. Jak będzie wyglądało monitorowanie z Państwa strony działania centrum w ciągu 5 lat?

Na te cele został przewidziany zdalny system monitoringu. Jeżeli Centrum będzie cieszyło się małym zainteresowaniem, będziemy starali się w pierwszej kolejności wypromować je wśród mieszkańców wsi, w której znajduje się Centrum oraz okolicznych wiosek. Jeżeli to nie pomoże, Centrum będzie można przenieś do lokalizacji, która będzie cieszyła się większym powadzeniem.

[ Góra strony ]

Przez okres 4 miesięcy opiekun będzie zatrudniony przez Państwo, a więc będzie opiekun pod Państwa kontrolą. Jak sytuacja opiekuna będzie wyglądała w dalszym funkcjonowaniu centrum?

Po okresie realizacji projektu Państwo decydują o formie zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia osób, które będą brać udział w funkcjonowaniu Centrum.

[ Góra strony ]

Czy uznacie Państwo jako koszty :

montaż kamery w pomieszczeniu, Tak, jeżeli będzie to składowa część systemu alarmowego. założenie czujnika, Tak, jeżeli będzie to składowa część systemu alarmowego. montaż krat lub folii antywłamaniowych, Nie. Jest to wydatek niekwalifikowany. malowanie sali, Nie. Jest to wydatek niekwalifikowany. zakup rolet? Nie. Jest to wydatek niekwalifikowany.

[ Góra strony ]

Jesteśmy gminą wiejską i będzie na naszym terenie realizowany projekt "Centra kształcenia na odległość na wsiach" współfinansowany zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i z budżetu państwa w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. W jakich podziałkach klasyfikacji budżetowej należy ująć tego rodzaju wydatki oraz jaką czwartą cyfrę wydatków zastosować na w/w program?

Właściwa klasyfikacja budżetowa ponoszonych wydatków jest zadaniem służb finansowych każdej z gmin, które powinny w tym zakresie stosować obowiązujące przepisy, w szczególności rozporządzenie MF z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. W naszej ocenie, mając na względzie proces przepływu środków, wydatki na przystosowanie pomieszczeń centrów powinny być klasyfikowane przez gminy z 0 jaką czwartą cyfrą w danym paragrafie wydatków. Jednakże należy zaznaczyć, że jest to wyłącznie pogląd konsorcjum, który w żaden sposób nie wiąże gmin.

[ Góra strony ]

W jakiej proporcji należy zaplanować w budżecie wydatki, które będą refundowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w jakiej pochodzące z budżetu państwa?

Podział jest następujący: 75% EFS, 25% budżet państwa.

[ Góra strony ]

Czy z projektu będzie zakupiony UPS - urządzenie przeciwprzepięciowe. Jeśli nie to czy będzie zakwalifikowane do wydatków kwalifikowanych.

Z projektu nie będzie zakupiony UPS. Jeżeli jest to wydatek niezbędny np. do integracji sieci elektrycznej, tak będzie to wydatek kwalifikowany.

[ Góra strony ]

Czy dokumentację dotyczącą refundacji poniesionych wydatków (zgodnych z załącznikiem nr 3) będzie mógł złożyć u Was tylko Urząd Gminy i pieniądze będą przekazane do Urzędu Gminy, czy też może to zrobić bezpośrednio jednostka w której ustanowione zostanie Centrum np. Gminny Dom Kultury.

Dokumentację dotyczącą refundacji poniesionych wydatków (czyli np. notę) będzie mógł złożyć u Nas tylko Urząd Gminy. Załączniki do np. noty potwierdzające wydatki (kopie faktur), mogą być wystawione na: - gminę lub - instytucje wskazaną w porozumieniu jako siedziba centrum

[ Góra strony ]

Czy faktury za prace związane z przystosowaniem pomieszczenia do wymogów projektu mogą być wystawione na Dyrektora Szkoły Podstawowej w której zlokalizowany jest lokal (adresat umieszczony jest w § 2 porozumienia)?

Tak

[ Góra strony ]

W związku z tym, iż porozumienie podpisane jest przez Gminę, czy harmonogram rzeczowo finansowy winien być podpisany również przez Gminę, czy też może być podpisany przez Dyrektora Szkoły który dostosowuje lokal do wymogów projektu?

Harmonogram rzeczowo finansowy winien być podpisany przez Gminę

[ Góra strony ]

W jaki sposób Państwo potraktujecie problem polegający na tym, że do pomieszczenia w którym mają być wstawione komputery prowadzi kilkoro drzwi. Będziecie akceptować wymianę wszystkich na antywłamaniowe?

Nie, tylko i wyłącznie do pomieszczenia CKNONW.

[ Góra strony ]

W kilku Gminach pomieszczenia jest na parterze. Rozumiem, że za całe zabezpieczenie (po niezakwalifikowaniu rolet lub krat do okien) będzie musiała wystarczyć instalacja alarmowa. Tak?

Tak

[ Góra strony ]

Czy karty bezprzewodowe WiFi mogą być zamontowane w dostarczonych przez Was zestawach komputerowych przez naszego informatyka?

Sprzęt będzie na gwarancji - 3 lata, co oznacza, iż prawdopodobnie nie będzie możliwości wmontowywania w niego dodatkowych podzespołów (plomba raczej to uniemożliwi). Ale można dokupić karty, które będą podłączane przez gniazdo USB - oczywiście będzie to wydatek, który ponosi gmina.

[ Góra strony ]

Czy faktury VAT mogą być wystawione na instytucję podpisującą umowę jak i instytucję, na terenie, której znajduje się siedziba centrum?

Faktury VAT mogą być wystawione na zarówno instytucję podpisującą umowę jak i instytucję, na terenie, której znajduje się siedziba centrum (instytucja ta wskazana jest w porozumieniu pomiędzy gminą a konsorcjum)

[ Góra strony ]

Czy zakup rejestratora do kamery jest środkiem kwalifikowanym?

Zakup jest to wydatek niekwalifikowany, utrzymanie monitoringu wydatek kwalifikowany.

[ Góra strony ]

Ile ofert na wykonanie prac niezbędnych dla przystosowania lokalu CKNONW należy zebrać aby wyłonić wykonawcę.

Wystarczy jedna oferta.

[ Góra strony ]

W jaki sposób gmina pokrywa koszty pomieszczenia.

Koszty związane z pomieszczeniem w którym będzie działać CKNONW gmina pokrywa na podstawie not księgowych wystawionych przez właściciela pomieszczenia.

[ Góra strony ]

Czy suma not księgowych z 12 miesięcy dzielona przez 12 będzie miarodajną wielkością miesięcznego kosztu utrzymania CKNONW? zgodnie z załącznikiem nr 3 punkt 5

Tak. Jeżeli nota dotyczy całego budynku, to koniecznym jest jeszcze proporcjonalne przeliczenie w stosunku do powierzchni pomieszczenia.

[ Góra strony ]

Czy gmina może zlecić wykonanie sieci internetowej swojemu pracownikowi, którego zatrudni na umowę zlecenie, nie wystawia on faktur i rachunków(jeśli tak to jaki dokument maja wam przedstawić jako dowód poniesionych kosztów)

Wykonanie można zlecić pracownikowi, jeżeli dysponuje on niezbędnymi kwalifikacjami. Wykonanie robót musi być jednak udokumentowane rachunkiem fakturą). Rachunek do umowy zlecenia może wystawić każdy zleceniobiorca.

[ Góra strony ]

Czy gmina ma sporządzić protokół odbioru, dokumentację techniczną, wykonanej sieci.

Tak .

[ Góra strony ]

Czy płatności za zakupione materiały/usługi, przy wyposażaniu centrum, możemy dokonać po 01 stycznia 2008, oczywiście wykonanie centrum nastąpiłoby do 31 grudnia tego roku?

Tak.

[ Góra strony ]

Czy kosztem kwalifikowanym będzie wykonanie i montaż krat w oknach.

Nie, kraty okienne są kosztem niekwalifikowanym.

[ Góra strony ]

Jak opisywać faktury/rachunki z hurtowni czy sklepu, jeżeli zakupiliśmy materiał, a jak gdy będzie to usługa?

Proponowane opisy na fakturach, lub rachunkach niezależnie od usługi:

1) Wydatki związane z zabezpieczeniem wyposażenia przed kradzieżą i zniszczeniem

2) Integracja i uruchomienie sieci teleinformatycznej

3) Zakup oświetlenia

4) Zakup tabliczek informacyjnych w celu oznakowania miejsc parkingowych, toalet

[ Góra strony ]

Mamy jedną linię telefoniczną, z włączona usługą Neostrada, działają na niej już dwie pracownie komputerowe, prędkość jest maksymalnie dostępna- 6MB. Prosimy wskazać, jak należy rozdzielić sygnał Neostrady. Jeśli jest potrzebny router lub inne urzadzenie, to czy będzie ono w zestawie dostarczonym przez Państwo. Gdzie można znaleźć specyfikację sprzętu, który będzie dostarczony do pracowni?

Rozdzielenie sygnału najlepiej zrobić przez router. Koszt zakupu routera jest kosztem kwalifikowanym, ale zakupić muszą go Państwo. Specyfikacje sprzętu znajdują się na stronie www.4system.com

[ Góra strony ]

Czy istnieje możliwość aby gmina zrezygnowała z mebli?

TAK, muszą złożyć pismo o rezygnacji z mebli najpóźniej do 27/12/2007

[ Góra strony ]

Kto jest odpowiedzialny za serwis sprzętu komputerowego? W jaki sposób będą realizowane naprawy - na miejscu czy też sprzęt trafia wysyłkowo do producenta (dostawcy)?

http://polska.4system.com/przetargi.html#p1a

[ Góra strony ]

Czy do realizacji 20 obowiązkowych godzin otwarcia centrum mogą być dedykowane dwie osoby?

 

[ Góra strony ]

Czy można wziąć sobie osobę do pomocy przy prowadzeniu centrum.

TAK, jednak umowa zlecanie ze strony 4system Polska Sp. z o.o. zostanie podpisana tylko i wyłącznie z 1 osobą.

[ Góra strony ]

Czy będą centrach dostępne również inne kursy nie będące aktualnie na liście ze stron www?

TAK, niestety trwają dopiero rozmowy w tym zakresie.

[ Góra strony ]

Czy przewidują Państwo tworzenie kursów, które mogły by być atrakcyjne dla lokalnej społeczności np. zasady stosowania nawozów chemicznych itp.?

TAK, niestety trwają dopiero rozmowy w tym zakresie.

[ Góra strony ]

Czy drzwi muszą być zrobione do 1 stycznia.

Do 31/12/2007, zgodnie z załącznikiem nr 2 do porozumienia.

[ Góra strony ]

Jeśli gmina zleca wykonanie robót (np. montaż drzwi) firmie zewnętrznej na kogo ma być wystawiona faktura? Na gminę czy na Państwa?

Faktura za wykonanie wszelkich prac może być wystawiona na gminę lub siedzibę centrum wskazaną w porozumieniu. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do porozumienia w celu otrzymania refundacji gmina wystawia na 4system Polska Sp. z o.o. notę wraz z załącznikami w postaci kopii faktur (wraz z protokołami).

[ Góra strony ]

Czy można wynająć firmę która będzie zajmowała się monitoringiem i czy jest to koszt kwalifikowany? Jeśli tak to czy koszty Państwo pokrywają do 30 czerwca?

TAK, opłaty miesięczne związane z monitoringiem są kosztem kwalifikowanym.

[ Góra strony ]

Czy zlecenie na remont można dać dowolnej firmie zewnętrznej i jak wówczas starostwo ma się z tego rozliczać?

Gmina musi się trzymać obowiązujących przepisów, m.in.: prawa zamówień publicznych.

[ Góra strony ]

Czy można przed uruchomieniem centrum liczyć na materiały reklamowe?

TAK, w styczniu rozpoczniemy ich dystrybucję.

[ Góra strony ]

W jakich godzinach powinno być otwarte centrum? Czy może być otwierane w weekend?

Nie ma określonych godzin otwarcia centrum, gmina sama ustala harmonogram, w którym może zostać ujęty również weekend.

[ Góra strony ]

Czy szkolenia będą dostępne tylko w centrach czy też będzie można skorzystać z nich również w domu?

Na początku, przewidujemy uruchomienie szkoleń tyko i wyłącznie w centrum oraz w instytucjach wchodzących w skład ogólnopolskiej sieci kształcenia na odległość.

[ Góra strony ]

Czy dostaniemy specyfikację sprzętu jaki będzie w centrach?

http://polska.4system.com/przetargi.html#p1a

[ Góra strony ]

Czy będzie zainstalowane na komputerach oprogramowanie antywirusowe?

http://polska.4system.com/przetargi.html#p1a

[ Góra strony ]

Kto będzie zajmował się usuwaniem błędów dotyczących oprogramowania?

http://polska.4system.com/przetargi.html#p1a

[ Góra strony ]

Czy jest jakiś limit dotyczący liczby osób jakie muszą odwiedzić centrum?

NIE.

[ Góra strony ]

Czy ukończenie szkolenia będzie podsumowane certyfikatem? Jeśli tak o czy będzie on honorowany przez pracodawców?

TAK, szkolenia będzie podsumowane certyfikatem.

[ Góra strony ]

Do kogo gminy mają przesyłać kopie faktur, noty i inne załączniki i w jakiej formie?

Do 4system, zgodnie z informacją zawartą w porozumieniu, załącznik nr 2.

[

Do kogo gminy mają przesyłać kopie faktur, noty i inne załączniki i w jakiej formie?

Do 4system, zgodnie z informacją zawartą w porozumieniu, załącznik nr 2.

[ Góra strony ]

Czy drzwi do centrum i do toalety się w nim znajdującej mogą mieć szerokość 90 cm?

Tak

[ Góra strony ]

Czy jeżeli w budynku będzie się znajdować tylko Centrum to czy można zamontować drzwi antywłamaniowe w głównym wejściu do budynku czy też muszą być zamontowane w wejściu bezpośrednio do Centrum?

http://Można zamontować drzwi antywłamaniowe do budynku pod warunkiem że przez okres realizacji projektu i 5 lat po zakończeniu będzie się tam znajdowało  tylko centrum.

[ Góra strony ]

Jak można zgłosić się na szkolenia i zostać opiekunem CKNONW?

Opiekunowie centrów które powstają w ramach naszych projektów wskazywane są bezpośrednio przez instytucję, która podpisywała porozumienie z konsorcjum. W przypadku zainteresowania, prosimy kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami danych instytucji w regionie.

[ Góra strony ]

Jeśli gmina zatrudni oddzielnie osobę do sprzątania tylko i wyłącznie pomieszczenia przeznaczonego na centrum- to czy może te koszty zrefundować, wystawiając notę obciążeniową na kwotę jaka ponieśli zatrudniając sprzątaczkę?

Tak, zgodnie z załącznikiem nr 3 do porozumienia. Ale te koszty liczą się przez 5 m-cy od uruchomienia centrum, czyli od 01/02.

[ Góra strony ]

Czy koszty tablicy z nazwą centrum na budynku są  kosztami kwalifikowanymi i czy istnieje jakiś wzór tablicy, albo  wytyczne jak powinna wyglądać, na pewno powinny być: flagi unijne,  logo EFS itd. i inne wynikające z obowiązku promocji projektu. Czy  musimy taką tablicę wykonać, a może taką tablicę dostaniemy od Państwa?

Takie tablice otrzymają Państwo od nas.

[ Góra strony ]

Czy planowane jest aneksowanie umów, związane ze zmianą Załącznika nr 3 – dodano pkt 5 mówiący o kosztach utrzymania Centrum. Czy koszty utrzymania centrum przez 5 miesięcy wchodzą w tę kwotę 12.000 zł przeznaczoną na koszty włączenia centrum do eksploatacji? Czy zatrudnienie osoby do obsługi centrum również wchodzi w tę kwotę 12.000 zł? Czy umowę zlecenia podpiszą Państwo bezpośrednio z opiekunem centrum, czy też umowa będzie z Gminą a PC zrefundują te koszty?

Tak. aneksy podpiszemy i roześlemy do Państwa, jak tylko komplet poprawnych porozumień wpłynie do CKUiP Zielona Góra, najpóźniej do końca stycznia. Nie zatrudnienie osoby do obsługi centrum należy do konsorcjum, jeden z członków konsorcjum podpisze umowę zlecenie bezpośrednio z osoba wskazaną przez Państwo.

[ Góra strony ]

Jakie będą wymiary biurek które, zostaną dostarczone do Centrów?

Podaję wymiary biurek: > szerokość: 900-1000mm, > głębokość: 550-650 mm, > wysokość: 750-850 mm.

[ Góra strony ]

Czy informację dotyczącą prac przygotowawczych wystarczy przesłać e-mailem do koordynatora regionalnego i podpisaną przez wójta do CKUiP w Zielonej Górze?

W takich przypadkach e-mail nie wystarczy, należy przesłać faxem i pocztą
na adres CKUiP Zielona Góra.

[ Góra strony ]

Czy gmina może otrzymać rachunek zamiast faktury?

Tak

[ Góra strony ]

Czy faktury muszą być zapłacone?

Nie

[ Góra strony ]

Czy do noty mają być załączone ksero faktur?

Tak + protokoły odbioru prac, zgodnie z załącznikiem nr 2 do porozumienia.

[ Góra strony ]

Czy zatrudnienie przez gminę inspektora nadzoru inwestorskiego do nadzorowania prac przygotowawczych do odbioru centrum jest kosztem kwalifikowanym?

Dla nas kwalifikowane są koszty zgodnie z załącznikiem 3, jeżeli w skład któregokolwiek kosztu wejdzie ta umowa to tak, indywidualnie nie.

[ Góra strony ]

Czy utrzymanie pomieszczenia CKNONW przez 5 miesięcy trwania projektu zalicza się do kosztów kwalifikowanych czyli ma się zmieścić w kwocie 12 tys., czy też jest to oddzielna kwota do zrefundowania?

Kwota ta wliczona powinna zostać w kwotę 12 tys.

[ Góra strony ]

Jeżeli gmina samymi wydatkami rzeczowymi wykorzystała kwotę 12000zł,  to czy ma jeszcze składać oświadczenie dotyczące kosztów utrzymania  centrum? Czy będzie miała jakąś szansę na zwrot tych kosztów utrzymania czy nie i  ma już nie składać tego oświadczenia?

Nie, gmina nie składa już oświadczenia upomnimy się o nie gdyby wystąpiły oszczędności.

[ Góra strony ]

Kto może dokonać odbioru prac przygotowawczych w gminie i według jakich procedur?

Nie narzucamy Państwu kto i w jaki sposób ma dokonywać odbioru. Może to być zrobione wed

ług procedur obowiązujących w Państwa gminie - tak jak jest to zwykle robione przy odbiorach podobnych prac.

Czy gmina może złożyć notę bez protokołów odbioru?

Tak oczywiście istnieje taka możliwość, warunkiem jest aby: - brakowało w notach tylko protokołów - protokoły dotarły do nas do dnia 04.02.08 (były u nas juz w firmie)

 

 
  
O elearningu
Gościmy
Odwiedza nas 5 gości