Start arrow + Najczęściej zadawane pytania arrow Faq - Informacje dla opiekunów centrów
logo_cku_i_efs.jpg
Partnerzy

CKUiP4systemEcorysFundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
    

 

Infolinia

0 800 800 005 


Infolinia czynna jest w dni powszednie od 8:00 do 16:00.

Zaloguj się
Login

Hasło

Pamiętaj
Przypomnij mi hasło
Ostatnio aktualizowane
BEZPŁATNY KURS "Komputer od podstaw"
Więcej
Zakończenie projektu
Więcej
Projekt „Centra kształcenia na odległość na wsiach” jest dofinansowywany z funduszy...
Więcej
Szanowni Państwo W dniach 31.10.2008 - 03.11.2008 wysłaliśmy do Państwa następujące dokumenty:...
Więcej
Wygraj laptopa do Swojego CentrumTrwa konkurs "Laptopy dla najaktywniejszych Gmin"....
Więcej

 

Data aktualizacji

09.01.2009

 

Faq - Informacja dla opiekunów centrów Drukuj E-mail
 1. Czy Centrum może być zlokalizowane na terenie gminy miejsko-wiejskiej?
 2. Czy przedsiębiorstwo komercyjne, organizacja NGO może stworzyć Centrum?
 3. Czy jedna gmina może złożyć kilka deklaracji do udziału w projekcie?
 4. Czy w budynku, który jest niedostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne może powstać Centrum?
 5. Czy gmina poniesie jakiekolwiek konsekwencje, jeżeli frekwencja korzystania z Centrum będzie niska?
 6. Co się dzieje ze sprzętem po zakończeniu projektu?
 7. Czy obowiązek prowadzenia Centrum przez 24 miesiące po zakończeniu projektu jest obligatoryjny?
 8. Do kogo kierować pytania na temat funkcjonowania Centrum?
 9. Czy Centrum oprócz działalności szkoleniowej może być wykorzystywane jako pracownia komputerowa albo na inne cele?
 10. Czy jeżeli lokal nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a takie dostosowanie jest planowane, to czy jest szansa na utworzenie w takim lokalu Centrum?
 11. Czy w Centrum mogą być zatrudnione dwie osoby, każda w wymiarze 10 godz. tygodniowo?
 12. W jaki sposób można uzyskać środki na przystosowanie Centrum do potrzeb osób niepełnosprawnych?
 13. Na jakiej podstawie są wybierane przyszłe Centra?
 14. Kiedy zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji?
 15. W jaki sposób zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji?
 16. Kiedy będzie dostarczony sprzęt do Centrów?
 17. Czy gmina ponosi jakiekolwiek koszty związane z utrzymaniem Centrum w trakcie trwania Projektu?
 18. Czy osoba zatrudniona w Centrum musi być „informatykiem” i mieć przygotowanie pedagogiczne?
 19. Gdzie będą się odbywały szkolenia?
 20. W jakich godzinach jest otwarte centrum?
 21. Gdzie można uzyskać informację o wysokości wynagrodzenia opiekuna Centrum?
 22. Czy koszty sprzątania Centrum będą zwracane?
 23. Czy są przewidziane jakieś szkolenia dla osoby zatrudnionej w Centrum?
 24. Czy osoba zatrudniona w Centrum ponosi koszty szkolenia?
 25. Gdzie znajdują się siedziby Regionalnych Ekspertów?
 26. W porozumieniu nie ma informacji o przeszkoleniu opiekunów CKNO, czy to oznacza, że nie będą oni szkoleni? A jeśli będą to w jakim terminie, kto będzie ich szkolił i z czyich środków?
 27. Czy Centrum może być zlokalizowane na terenie gminy miejsko-wiejskiej?

  Projekt zakłada utworzenie ośrodków kształcenia na terenie wsi, nie ma znaczenia status gminy. Ważne jest natomiast, aby lokalizacja placówki mieściła się na terenie wiejskim.

    

  Czy przedsiębiorstwo komercyjne, organizacja NGO może stworzyć Centrum?

  Centra mogą powstać tylko przy współpracy z gminą. Instytucje, które są zainteresowane stworzeniem Centrów, mogą podpisać z gminą porozumienie lub umowę partnerską. Przy czym odpowiedzialność za Centrum ponosi zawsze Gmina.

  [ Góra strony ]
    

  Czy jedna gmina może złożyć kilka deklaracji do udziału w projekcie?

  Projekt przewiduje utworzenie 379 Centów kształcenia na odległość na wsiach. W ramach projektu jeden powiat lub gmina może złożyć kilka deklaracji uczestnictwa w projekcie. Jeżeli jedna gmina zgłasza kilka deklaracji ważne jest, aby miejsca lokalizacji Centrów Kształcenia wskazane były w różnych wsiach znajdujących się na terenie gminy.

  [ Góra strony ]
    

  Czy w budynku, który jest niedostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne może powstać Centrum?

  Zgodnie z zasadami projektu Centra powinny powstać w budynkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadku nieposiadania wymaganej infrastruktury istnieje możliwość pokrycia kosztów adaptacji lokalu zgodnie z wymogami. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie w drodze negocjacji.

  [ Góra strony ]
    

  Czy gmina poniesie jakiekolwiek konsekwencje, jeżeli frekwencja korzystania z Centrum będzie niska?

  Założeniem projektu jest utworzenie sieci Centrów Kształcenia na wsiach. Realizatorzy projektu dołożą wszelkich starań, aby frekwencja korzystania z placówek była jak największa – w tym celu przeszkolą odpowiednią osobę – trenera do zachęcania lokalnej społeczności do korzystania z Centrum. Również nawiązana współpraca z samorządami będzie służyła propagowaniu idei korzystania z Centrum przez społeczeństwo. Jeżeli mimo tych działań frekwencja będzie niska, nie spowoduje to żadnych konsekwencji dla gminy.

  [ Góra strony ]
    

  Co się dzieje ze sprzętem po zakończeniu projektu?

  Po zakończeniu projektu wyposażenie Centrum przechodzi na własność gminy, która je powołała i jest odpowiedzialna za opiekę nad jego działalnością

  [ Góra strony ]
    

  Czy obowiązek prowadzenia Centrum przez 24 miesiące po zakończeniu projektu jest obligatoryjny?

  Po zakończeniu realizacji projektu 4 system będzie udostępniał na swojej platformie kursy i szkolenia, a wsparcie pod względem merytorycznym deklarację w projekcie złożyło CKUiP. Wskazane byłoby, aby Centrum zostało utrzymane w gminie przez okres min. 24 m-cy. Na to działanie nie ma zabezpieczenia finansowego (płace, koszty utrzymania sali), dlatego decyzja o funkcjonowaniu Centrum po zakończeniu realizacji projektu leży w gestii gminy. Nie ma natomiast sprecyzowanych wymogów, jeżeli chodzi o liczbę godzin otwarcia tej placówki; oraz szczegółowego charakteru jej działania – może ona pełnić rolę ośrodka kulturalno – oświatowego, kawiarenki internetowej, klubu itd.

  [ Góra strony ]
    

  Do kogo kierować pytania na temat funkcjonowania Centrum?

  Bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Centrum należy kierować do Regionalnych Ekspertów (dane kontaktowe dostępne na stronie www.edukacjaonline.pl) oraz pod bezpłatnym numerem telefonu 0800 800 005

  [ Góra strony ]
    

  Czy Centrum oprócz działalności szkoleniowej może być wykorzystywane jako pracownia komputerowa albo na inne cele?

  Tak, ale nie można na tym sprzęcie „zarabiać”. Zgodnie z założeniami projektu Centrum ma być otwarte minimum 20 godzin tygodniowo na rzecz projektu.

  [ Góra strony ]
    

  Czy jeżeli lokal nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a takie dostosowanie jest planowane, to czy jest szansa na utworzenie w takim lokalu Centrum?

  TAK, ale w ankiecie powinien być podany termin zakończenia prac związanych z dostosowaniem.

  [ Góra strony ]
    

  Czy w Centrum mogą być zatrudnione dwie osoby, każda w wymiarze 10 godz. tygodniowo?

  NIE, w Centrum przewidziana jest jedna umowa o zlecenie dla jednej osoby na okres 5 miesięcy od 01.02.2008 – 30.06.2008.

  [ Góra strony ]
    

  W jaki sposób można uzyskać środki na przystosowanie Centrum do potrzeb osób niepełnosprawnych?

  PEFRON

  [ Góra strony ]
    

  Na jakiej podstawie są wybierane przyszłe Centra?

  Na podstawie ankiet. Wszelkie wątpliwości będą wyjaśniane telefonicznie z Ekspertami Regionalnymi.

  [ Góra strony ]
    

  Kiedy zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji?

  W drugiej połowie sierpnia

  [ Góra strony ]
    

  W jaki sposób zostaną ogłoszone wyniki rekrutacji?

  Wyniki rekrutacji będą zamieszczone na stronie internetowej projektu www.edukacjaonline.pl, a Eksperci Regionalni poinformują zwycięzców drogą e-mailową lub telefoniczną.

  [ Góra strony ]
    

  Kiedy będzie dostarczony sprzęt do Centrów?

  W pierwszym kwartale 2008 roku.

  [ Góra strony ]
    

  Czy gmina ponosi jakiekolwiek koszty związane z utrzymaniem Centrum w trakcie trwania Projektu?

  Nie – do dnia 30.06.2007 – wszystkie koszty pokrywane są z funduszy UE.

  [ Góra strony ]
    

  Czy osoba zatrudniona w Centrum musi być „informatykiem” i mieć przygotowanie pedagogiczne?

  Nie – osoba, która będzie zatrudniona w Centrum musi umieć obsługiwać komputer w stopniu podstawowym. Przygotowanie pedagogiczne nie jest wymagane, ale wskazane jest, aby miała pewne doświadczenie w prowadzeniu zajęć jako nauczyciel, trener itp. Przede wszystkim musi być to osoba, kreatywna, która rozpropaguje i zachęci lokalną społeczność do korzystania z Centrum.

  [ Góra strony ]
    

  Gdzie będą się odbywały szkolenia?

  Szkolenia będą się odbywały w siedzibach Regionalnych Ekspertów.

  [ Góra strony ]
    

  W jakich godzinach jest otwarte centrum?

  Centrum prowadzi działalność szkoleniową przez minimum 20 godzin tygodniowo. Szczegółowe godziny pracy ustala Centrum.

  [ Góra strony ]
    

  Gdzie można uzyskać informację o wysokości wynagrodzenia opiekuna Centrum?

  Informacji na temat wynagrodzenia opiekuna Centrum udzielają wyłącznie Regionalne Biura Projektu oraz Lider - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze.

  [ Góra strony ]
    

  Czy koszty sprzątania Centrum będą zwracane?

  Temat kosztów będzie uzgadniany z wójtem konkretnej gminy.

  [ Góra strony ]
    

  Czy są przewidziane jakieś szkolenia dla osoby zatrudnionej w Centrum?

  Tak – przewidywane jest szkolenie z zakresu obsługi sprzętu, oprogramowania i pracy z osobami niepełnosprawnymi.

  [ Góra strony ]
    

  Czy osoba zatrudniona w Centrum ponosi koszty szkolenia?

  Szkolenie jest bezpłatne. Koszty podróży nie są zwracane.

  [ Góra strony ]
    

  Gdzie znajdują się siedziby Regionalnych Ekspertów?

  Adresy Regionalnych Ekspertów znajdują się na stronie internetowej projektu.

  [ Góra strony ]
    

  W porozumieniu nie ma informacji o przeszkoleniu opiekunów CKNO, czy to oznacza, że nie będą oni szkoleni? A jeśli będą to w jakim terminie, kto będzie ich szkolił i z czyich środków?

  Osoby te będą szkolone ze środków projektu. Najbliższe spotkanie planujemy na 06 grudnia 2007 roku. Porozumienie zawiera jedynie kwestie związane z przekazaniem sprzętu oraz funkcjonowaniem CKNONW po projekcie.

O elearningu
Gościmy
Odwiedza nas 6 gości